18 / 2016

NEWSLETTER SK PRES

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ
@skpres2016
@eu2016sk
Web SK PRES eu2016.sk

HLAVNÁ TÉMA

VÝZNAMNÝ ÚSPECH PREDSEDNÍCTVA:

RADA A PARLAMENT SCHVÁLILI ROZPOČET EÚ NA ROK 2017

Po 18-hodinovom rokovacom maratóne sa Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN), pod predsedníckou taktovkou štátneho tajomníka Ministerstva financií SR Ivana Lesaya, a Európsky parlament (EP) dohodli na podobe rozpočtu EÚ na rok 2017. Rozpočet dostal konečný súhlas Rady 28. novembra, EP jeho podobu potvrdil hlasovaním 1. decembra.
 
„Rozpočet EÚ na rok 2017 stojí na pevných nohách, je presne cielený a zároveň solidárny. Tým, že sa sústredí na migračnú výzvu, bezpečnosť, podporu hospodárskeho rastu a pracovné miesta, reaguje na hlavné priority občanov. Umožňuje tiež výrazné zvýšenie prostriedkov v rámci programov ako napríklad Erasmus+ určených najmä pre mladých ľudí,“ uviedol hlavný vyjednávač rozpočtu a predseda Rady I. Lesay.
 
Zvýšenie záväzkov na hlavné priority
Zvýšený objem peňazí pôjde na riešenie migračného tlaku, konkrétne na pomoc pri presídľovaní utečencov, tvorbe prijímacích centier či integrácii osôb aj ich návratom do domovskej krajiny. Pomôžu ochrane hraníc, predchádzaniu trestnej činnosti či skvalitneniu opatrení v rámci boja proti terorizmu.

Prilepšia si aj programy na podporu hospodárskeho rastu a tvorby nových pracovných miest. Táto časť rozpočtu zahŕňa nástroje ako napríklad program Erasmus+, ale aj Európsky fond pre strategické investície.

Viac peňazí pre mladých ľudí
Okrem výrazného zvýšenia prostriedkov na program Erasmus+ pôjdu ďalšie zdroje na ďalšie prínosné opatrenia, ako napríklad pomoc mladým ľudom nájsť si prácu. Rozpočet EÚ na rok 2017 okrem toho umožňuje Európskej komisii spustiť pilotný projekt na pomoc mladým ľuďom cestovať a objavovať iné európske krajiny.

„Slovenskému predsedníctvu sa podarilo prelomiť negatívnu štatistiku, akési prekliatie, o zlyhaní zmierovacieho rokovania k európskemu rozpočtu každý druhý rok,“ poznamenal I. Lesay. Prvýkrát od roku 2010 dopadli tieto rokovania úspešne dva razy po sebe – pre Luxembursko vlani a pre Slovensko aktuálne.

Členské štáty vyjadrili širokú podporu úprave sedemročného rozpočtu EÚ
Na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC) pod vedením štátneho tajomníka I. Korčoka väčšina členských štátov odobrila kompromis ohľadom revízie sedemročného rozpočtu EÚ (Viacročný finančný rámec 2014 – 2020). Rámec stanovuje výšku finančných prostriedkov na jednotlivé priority EÚ a zároveň určuje stropy ročných výdavkov. „Bolo potrebné nájsť rovnováhu vo výdavkoch s cieľom nevytvárať ďalší tlak na národné rozpočty v čase, kedy sa členské štáty snažia stabilizovať svoje výdavky,“ zdôraznil štátny tajomník Korčok.

Kompromis, sprostredkovaný slovenským predsedníctvom, umožní v najbližších rokoch investovať viac peňazí do aktuálnych priorít akými sú migrácia a bezpečnosť, zamestnanosť mladých, ale aj podpora tvorby pracovných miest, investícií a hospodárskeho rastu. Štátny tajomník Korčok prezentoval pozíciu Rady k tejto téme aj na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 30. novembra.

ĎALŠIE AKTUALITY

ŠIROKÁ PODPORA PRE KOMPROMIS O REVÍZII VIACROČNÉHO

FINANČNÉHO RÁMCA

Strednodobá revízia súčasného viacročného finančného rámca v podobe, ako ju navrhlo slovenské predsedníctvo získala 15. novembra v Bruseli širokú podporu Rady pre všeobecné záležitosti pod predsedníckou taktovkou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Ivana Korčoka.

„Náš kompromis je postavený na tom, aby rozpočtový rámec EÚ reagoval na potreby zostávajúceho obdobia – konkrétne, zabezpečiť viac finančných prostriedkov na riešenie migračnej krízy, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a tvorbu pracovných miest,“ uviedol I. Korčok. Viac
PREDSEDNÍCTVU POMÁHAJÚ DIPLOMATI Z INÝCH KRAJÍN
Na slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí prišlo v rámci predsedníctva štrnásť vyslaných diplomatov z krajín EÚ, Nórska, aj z európskych inštitúcií. Vyslaní diplomati prispievajú k výmene informácií a skúseností medzi krajinami a inštitúciami. Ich pôsobenie finančne pokrýva vysielajúca inštitúcia. Na Slovensku sa počas predsedníctva venujú napríklad politickým analýzam a monitoringu, príprave podkladov v rámci bilaterálnych vzťahov krajín či korektúram textov určených pre zahraničnú verejnosť.

Dlhoročný diplomat z Francúzska Paul Ortholan má za sebou prácu v dvoch krajinách počas predsedníctva v Rade EÚ – v Grécku a Lotyšsku. V porovnaní s nimi má podľa neho Slovensko ťažšiu úlohu. „Keď boli známe výsledky britského referenda, pochopil som, že Slovensko čaká jedno z najťažších predsedníctiev. Ani Grécko, ani Lotyšsko nemuseli riešiť takú bezprecedentnú krízu,“ hovorí Ortholan, ktorý sa venuje najmä korektúre textov na predsednícku webovú stránku vo francúzskom jazyku.
 
Skúsenosť s iným predsedníctvom mala aj Slovenka žijúca v Holandsku Sylvia Šimonová – vyslaná diplomatka, ktorá bola členkou holandského predsedníckeho tímu. „Po príchode na Slovensko bolo pre mňa veľmi príjemné vidieť výsledok práce slovenských kolegov – profesionálne zorganizované neformálne zasadnutia ministrov s krásnou prezentáciou Slovenska ako atraktívnej a modernej európskej členskej krajiny, ktorou určite je,“ hovorí S. Šimonová, ktorá sa na MZVaEZ SR venuje témam konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, vnútorného trhu a digitálneho vnútorného trhu.
 
Vyslaní diplomati majú na Slovensku šancu získať nové zručnosti a vedomosti. Spolupráca je preto výhodná aj pre ich vysielajúcu inštitúciu. „Čas na predsedníctve mi pomáha získavať kontakty, ktoré budú pre mňa určite užitočné,“ oceňuje rakúsky diplomat Georg Kilzer, ktorý sa na predsedníctve venuje bilaterálnym vzťahom s Rakúskom, Švajčiarskom a Lichtenštajnskom a korektúram nemeckých textov. Predsedníctvo je preňho len začiatkom – od januára 2017 sa stane zástupcom veľvyslanca v Bratislave.
 
Medzi vyslanými diplomatmi sú aj Slováci, pre ktorých má skúsenosť s predsedníctvom osobitný význam. „Je motivujúce, že sa zúčastňujem na udalosti, ktorá sa odohráva na Slovensku prvýkrát a mám možnosť ju ovplyvniť – aspoň z jazykového hľadiska,“ hovorí prekladateľka Európskej komisie Emília Andrejová, ktorá má v rámci predsedníctva na starosti koordináciu požiadaviek na preklady textov, preklady, aj korektúry.
RADA SA DOHODLA NA ODSTRÁNENÍ PREKÁŽOK

ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVANIA
Zákaz diskriminácie spotrebiteľov a podnikov a neodôvodnené geografické blokovanie v oblasti elektronického obchodu medzi členskými štátmi sú predmetom návrhu nariadenia Rady. Geografické blokovanie je diskriminačným postupom, ktorý bráni zákazníkom v prístupe na webové sídlo v inom členskom štáte a v nákupe produktov a služieb z neho.
 
„Online nákup z inej krajiny EÚ rovnakým spôsobom ako v prípade miestnych občanov dnes očakávajú mnohí občania. Novými pravidlami na zamedzenie neodôvodneného geografického blokovania sa výrazne zlepší hospodárstvo založené na elektronickom obchode a občanom sa sprístupní širší výber tovaru a služieb,“ uviedol minister hospodárstva SR Peter Žiga. Viac
BRUSELSKÉ NÁMESTIE ZDOBÍ VIANOČNÝ STROMČEK

ZO SLOVENSKA

Vianočnú atmosféru na hlavnom bruselskom námestí Grand Place dotvára 22 metrov vysoká jedľa obrovská z Horných Orešian. Jedľa je darom slovenského predsedníctva v Rade EÚ a jej slávnostným rozsvietením sa začali vianočné slávnosti, ktoré každoročne prilákajú milióny ľudí. Pred samotným rozsvietením stromčeka zabavil prítomných divákov folklórny súbor Makovica zo Svidníka slovenskou verziou piesne Tichá noc. Pri príležitosti zažatia stromčeka sa starosta Bruselu Yvan Mayeur verejne poďakoval Slovensku za „prekrásny stromček“. S iniciatívou postavenia slovenského stromu v Bruseli prišiel slovenský veľvyslanec v Belgickom kráľovstve Stanislav Vallo.
DOHODA O ZASTAVENÍ OBCHODOVANIA S NERASTMI

Z KONFLIKTNÝCH OBLASTÍ
Nariadenie, ktoré vzišlo z neformálnej dohody predsedníctva Rady EÚ a Európskeho parlamentu, má zabrániť financovaniu ozbrojených skupín prostredníctvom obchodovania s nerastmi z konfliktných oblastí. Cieľom je podnietiť európske spoločnosti k zodpovednému získavaniu cínu, tantalu a zlata, ktoré sa bežne používajú v mobilných telefónoch, automobiloch či šperkoch.
 
„Týmto nariadením sa zavedú do praxe záväzky, ktoré EÚ na tento účel prijala. Zároveň však neprinesie dodatočnú byrokratickú záťaž pre európske spoločnosti, ktoré obchodujú v súlade so stanovenými pravidlami. Občania EÚ zas nadobudnú istotu, že ich nákupy nebudú mať presah na dodržiavanie ľudských práv v krajinách sužovaných konfliktom,“ uviedol slovenský minister hospodárstva a predseda Rady Peter Žiga. Viac
VÝZNAMNÝ POSUN V BOJI PROTI NEKALÝM

OBCHODNÝM PRAKTIKÁM

Pracovná skupina pre poľnohospodárske trhy podporila svojou správou na Rade ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva EÚ jednu z priorít slovenského predsedníctva - Posilnenie postavenia farmára v potravinovom dodávateľskom reťazci a boj proti nekalým obchodným praktikám. Poľnohospodársku prioritu slovenského predsedníctva v Rade EÚ – Posilnenie postavenia farmára v potravinovom dodávateľskom reťazci a boj proti nekalým obchodným praktikám podporila na Rade ministrov poľnohospodárstva správa Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy.
 
„Slovenská agrárna diplomacia dosiahla ďalší významný úspech vo svojej snahe o zavedenie celoeurópskej legislatívy proti nekalým obchodným praktikám. Správa pracovnej skupiny pre poľnohospodárske trhy jednoznačne odporúča zavedenie spoločnej celoeurópskej legislatívy proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci. Zároveň podčiarkuje, že dobrovoľné iniciatívy v niektorých členských štátoch nesplnili svoj účel dostatočne,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Viac
KROK K VYTVORENIU ČIERNEHO ZOZNAMU

DAŇOVÝCH RAJOV

Rada pod predsedníckou taktovkou ministra financií Petra Kažimíra schválila 8. novembra kritériá a proces vytvorenia zoznamu EÚ, ktorý sa týka nespolupracujúcich jurisdikcií v daňovej oblasti. Práca pokračuje aj na potenciálnych obranných opatreniach na úrovni EÚ s cieľom ich schválenia do konca budúceho roka.
 
„Začneme dialóg s tými krajinami, ktoré nespĺňajú nami zavedené kritériá. Na tzv. čiernu listinu sa dostanú len tie jurisdikcie, ktoré odmietnu spoluprácu a včasné plnenie kritérií. Naším hlavným cieľom je motivovať, nie trestať," poznamenal minister financií SR Peter Kažimír. Viac
EÚ JE BLIŽŠIE K VÍZOVEJ LIBERALIZÁCII S UKRAJINOU
Výbor stálych predstaviteľov odsúhlasil 17. novembra v Bruseli rokovaciu pozíciu k liberalizácii vízového režimu s Ukrajinou. Potvrdil tak návrh Komisie, ktorý by umožnil bezvízový styk EÚ s Ukrajinou.
 
„Dnešnou zelenou Rada preukázala svoj záväzok bezvízového styku pre občanov Ukrajiny, pričom zohľadnila splnenie všetkých požiadaviek,“ povedal Peter Javorčík, stály predstaviteľ SR pri EÚ a predseda Výboru stálych predstaviteľov. Viac
VEDELI STE, ŽE...?
  • Na seminári Lessons Learnt budúci týždeň odovzdáme skúsenosti 33 kolegom z nasledujúcich predsedníckych krajín – Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Malta, Rumunsko.
  • V Bruseli prebehne séria podujatí Slovenské Vianoce. Jej súčasťou budú podujatia ako Vianočné koledy pre Európu, kde sa 14. decembra predstaví osem slovenských regiónov alebo recepcia Slovak Christmas spojená s vernisážou fotografií, ktorá sa uskutoční 7. decembra.
  • Posledné tohtoročné predsednícke podujatie na Slovensku sa uskutoční 16. decembra v hoteli Bôrik. Ide o rokovanie generálnych riaditeľov Európskej siete verejnej správy.
VYJADRENIE MZVaEZ SR KU KRITIKE

PREDSEDNÍCKYCH PODUJATÍ
V uplynulom období sa predsednícke podujatia stali terčom subjektívnych podozrení či dokonca obvinení, ktoré nie sú podporené žiadnymi dôkazmi. MZVaEZ SR trvá na tom, že všetky obstarávania na predsednícke podujatia boli robené a samotné podujatia organizované v najlepšej viere, podľa existujúcich zákonov a pravidiel. Keďže rezort diplomacie nemá v tejto súvislosti čo skrývať, otvoril sa jednak poslaneckému prieskumu a iniciatívne aj kontrole príslušných štátnych orgánov, aby sa tak prispelo k odstráneniu všetkých medializovaných pochybností. Veríme, že rozbehnuté kontrolné procesy vnesú do celej veci jasno a umožnia verejnosti sústrediť sa na úspechy dosiahnuté slovenským predsedníctvom v relevantnej agende.
AKTUÁLNE NA TWITTERI
PRIPRAVUJEME...
  • Zhodnotenie polročného slovenského predsedníctva v Rade EÚ
Newsletter nájdete aj na adrese eu2016.sk/sk/newsletter-sk-pres.
Ak máte záujem dostávať newsletter pravidelne, vyplňte svoj email v políčku NEWSLETTER na stránke eu2016.sk.
V prípade, že si neželáte dostávať newsletter, pošlite, prosím, mail na okom@mzv.sk.
© 2016 Sekretariát SK PRES
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky