Menu

Blog
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Chcem záštitu

Zapojte sa do slovenského predsedníctva v Rade EÚ a zviditeľnite svoj projekt

Buďte aj Vy priamym aktérom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES) a získajte oficiálnu záštitu predsedníctva nad svojim podujatím. Predsedníctvo je aj o Vás a o Vašich projektoch.

Čo je záštita slovenského predsedníctva v Rade EÚ?

Ide o nefinančný mechanizmus podpory podujatí mimovládnych organizácií, obcí, miest a regiónov, škôl, ale aj fyzických osôb a ďalších externých aktérov.

Cieľom je aktívne zapojiť občanov do predsedníctva, ako aj vyzdvihnúť výnimočné projekty v rámci predsedníctva.

Aké podujatia MZVaEZ SR podporí?

MZVaEZ SR chce zapojiť do slovenského predsedníctva čo najrozmanitejšie spektrum ľudí. Podporíme podujatia, ktoré:

 • aktívne zapájajú verejnosť do SK PRES;
 • komunikujú posolstvá a obsahové priority SK PRES doma aj v zahraničí;
 • zvyšujú povedomie o EÚ a slovenskom príspevku do jej politík;
 • prezentujú spoločné európske hodnoty.

Záštitu môžu získať etablované aj nové podujatia.

Kedy sa môžem uchádzať o záštitu?

O záštitu môžu subjekty žiadať od 15. januára do konca roka 2016.

Záštitu SK PRES udelí MZVaEZ SR podujatiam, ktoré sa konajú v období od 1. marca do 31. decembra 2016.

Čo získam udelením záštity SK PRES?

Záštita zahŕňa:

 • použitie loga SK PRES na propagačných materiáloch podujatia vrátane plagátov, bannerov a internetovej prezentácie;
 • oficiálne zastrešenie podujatia a jeho propagáciu na webových stránkach a sociálnych sieťach MZVaEZ SR a SK PRES (predpokladaná návštevnosť webovej stránky SK PRES je 2,5 milióna zobrazení);
 • možnosť priamej účasti zástupcu MZVaEZ SR na podujatí (napr. otvorenie konferencie, účasť na diskusii, prednáška);
 • možnosť nepriamej účasti MZVaEZ SR na podujatí poskytnutím prezentačných materiálov SK PRES;
 • v prípade kultúrnych podujatí je možné požiadať o ich zaradenie do oficiálnej predsedníckej brožúry Cultural Programme SK PRES 2016 zverejnenej na webovej stránke predsedníctva, a to v termíne do 15. marca 2016.

Kto môže žiadať o záštitu SK PRES?

Oprávnení žiadatelia o záštitu sú fyzické a právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom v SR alebo v zahraničí:

 • miestne orgány štátnej správy a samosprávy,
 • mimovládne organizácie,
 • základné, stredné a vysoké školy, výskumné inštitúcie,
 • slovenské krajanské združenia v zahraničí,
 • neformálne skupiny (zoskupenie aspoň 4 ľudí pod vedením 1 zodpovednej osoby spôsobilej na právne úkony v plnom rozsahu, ktorá bude v predmetnej veci skupinu zastupovať),
 • podnikateľské subjekty.

Záštitu SK PRES nezískajú politické strany, politické hnutia a fyzické, právnické osoby alebo neformálne skupiny s tendenciami k extrémizmu, k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd alebo podnecujúce k nenávisti.

Účel záštity je nekomerčný.

Ako požiadam o záštitu SK PRES?

Záujemcovia môžu o záštitu žiadať prostredníctvom prihlášky dostupnej nižšie. Skladá sa zo žiadosti o udelenie záštity a dotazníka, v ktorom záujemca priblíži charakter a cieľ podujatia, jeho cieľovú skupinu, aktivity, z ktorých pozostáva, a i.

Všetky dokumenty sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku, keďže do výzvy sa môžu zapojiť domáci aj zahraniční aktéri.

Kto rozhoduje o udelení záštity a ako sa o rozhodnutí dozviem?

O poskytnutí záštity rozhoduje Sekretariát predsedníctva SR v Rade EÚ, konkrétne Odbor pre komunikáciu a prezentáciu MZVaEZ SR. Rozhodnutie oficiálne zastrešuje splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok.

MZVaEZ SR odpovie všetkým uchádzačom o záštitu do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti na emailovú adresu uvedenú v prihláške. S úspešným kandidátom MZVaEZ SR uzavrie Zmluvu o záštite a spolupráci (vzor viď nižšie).

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky