Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Médiá

Akreditácia

Všetci zástupcovia médií sa musia akreditovať na predsedníctvo. Okrem toho sa musia registrovať na jednotlivé podujatia.


Postup

Ak sa chcete zúčastniť podujatia v rámci slovenského predsedníctva v Redute, musíte mať akreditáciu na slovenské predsedníctvo a schválenú registráciu na konkrétne podujatie. 

Prihláška

Jediný spôsob ako poslať žiadosť o akreditáciu a registráciu je prostredníctvom akreditačného systému na našej webovej stránke: media.eu2016.sk.
 

Akreditácia.

V žiadosti o akreditáciu poskytnete informácie o sebe, nahráte fotografiu tváre, ako aj sken novinárskeho preukazu alebo poverovacieho listu od šéfredaktora.

Žiadosť o akreditáciu musíte poslať najneskôr 21 dní pred prvým podujatím, na ktorom sa chcete zúčastniť.

Akákoľvek zmena osobných údajov znamená stratu akreditácie.

Už počas akreditácie sa bude možné registrovať na prvé podujatia – využite túto možnosť. Po overení Vašich údajov sa rozhodne o udelení akreditácie. Po úspešnej akreditácii dostanete e-mail s informáciou o tom, kde si môžete prevziať vstupnú kartu (badge).
 

Registrácia

Po vykonaní bezpečnostnej previerky a schválení akreditácie budete mať možnosť registrovať sa na každé podujatie osobitne. V systéme je uložený Váš profil. Registrácia na podujatia sa uzatvára 10 dní pred ich začiatkom.

Zmena akýchkoľvek údajov  na Vašom profile znamená stratu udelenej akreditácie a schválenej registrácie.

UPOZORNENIE: Je nevyhnutné registrovať sa na každé podujatie zvlášť. Predstavitelia médií bez udelenej akreditácie a schválenej registrácie nebudú mať prístup do priestorov, kde sa koná podujatie. Akreditácia a registrácia médií na mieste podujatia nie je možná. Vyzývame Vás preto, aby ste sa akreditovali a registrovali v dostatočnom predstihu.
 

Vstupná karta/badge

Vstupnú kartu si môžete vyzdvihnúť priamo pri vstupe do Reduty už niekoľko hodín pred plánovaným podujatím. Je nutné si vstupnú kartu vyzdvihnúť osobne a predložiť platný doklad totožnosti s fotografiou (pas alebo občiansky preukaz). Zároveň je potrebné doložiť platný novinársky preukaz alebo poverovací list od šéfredaktora.

Vstupnú kartu je nutné v tlačovom centre nosiť stále na viditeľnom mieste. Pre prípad kontroly majte tiež vždy pri sebe doklad totožnosti. Stratu vstupnej karty je nutné okamžite nahlásiť personálu tlačového centra. Stratená vstupná karta sa v takom prípade zablokuje a vystavia vám novú.

V prípade otázok týkajúcich sa akreditácie sa, prosím, obráťte na media.skpres@mzv.sk alebo na +421 908 674 501.

Akreditácia na podujatia v Bruseli

Akreditácie na podujatia v Bruseli a Luxemburgu sa počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ udeľujú v súlade s pravidlami Generálneho sekretariátu Rady EÚ. Viac informácií nájdete na stránke Rady EÚ: http://www.consilium.europa.eu.

Dokumenty na stiahnutie

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky