Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
16.12.2016
Životné prostredie
Avíza a memo

Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami

Zasadnutie Rady pre životné prostredie sa uskutoční v pondelok 19. decembra 2016 v Bruseli so začiatkom o 9.30 h. Rade bude predsedať slovenský minister životného prostredia László Sólymos.

Hlavnou témou zasadnutia Rady pre životné prostredie bude pokrok dosiahnutý pri revízii systému obchodovania s emisiami (ETS) počas slovenského predsedníctva. ETS je jedným z hlavných nástrojov EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov. Jeho preskúmanie je súčasťou opatrení EÚ v oblasti klímy zameraných na zníženie emisií do roku 2030 najmenej o 40 % (v porovnaní s úrovňami z roku 1990), čo predstavuje záväzok EÚ v rámci parížskej dohody.

Predsedníctvo tiež informuje Radu o súčasnom stave a hlavných otázkach v súvislosti s dvomi legislatívnymi návrhmi na zníženie emisií v sektoroch, na ktoré sa nevzťahuje ETS: nariadenie o spoločnom úsilí a nariadenie o využívaní pôdy, zmene vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF). V prípade oboch návrhov predsedníctvo vykonalo prvé hĺbkové preskúmanie.

Očakáva sa, že Rada prijme závery o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia prostredníctvom zodpovedného nakladania s chemickými látkami. Závery sa týkajú okrem iného hodnotenia nariadenia REACH na základe Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti, kontroly vhodnosti ostatných právnych predpisov o chemických látkach a otázke endokrinných disruptorov.

V rámci časti „rôzne“ bude Rada informovaná aj o súčasnom stave legislatívnych návrhov o odpade (obehové hospodárstvo) a o niekoľkých nedávnych medzinárodných zasadnutiach vrátane Marakéšskej konferencie o zmene klímy a konferencie o biodiverzite v Cancúne. Ministri budú takisto informovaní okrem iného o včasnom prijatí pracovného dokumentu útvarov Komisie týkajúceho sa kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ o prírode (smernice o vtáctve a o biotopoch), o programe REFIT v súvislosti s environmentálnou značkou EÚ a oznámení Komisie s názvom Ďalšie kroky pre udržateľnú európsku budúcnosť.

V závere predstaví svoj pracovný program na prvý polrok 2017 nadchádzajúce maltské predsedníctvo.

Podrobnejšie informácie nájdete v podkladovom dokumente.

Tlačová konferencia sa uskutoční v tlačovej miestnosti v budove Justus Lipsius okolo 13.00 h.

 

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky