Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

O predsedníctve

Predsednícke trio

Radu Európskej únie vedú členské krajiny v trojiciach so spoločným programom. Predsednícke Trio pomáha zachovať kontinuitu v európskej legislatíve a prispieva k väčšej efektivite.

Predsedníctvo Rady vykonávajú vopred určené skupiny troch členských štátov, tzv. predsednícke Trio, počas obdobia 18 mesiacov. Na zoskupení krajín do Tria sa vlády dohodli v decembri 2009, po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Prihliadalo sa pritom na geografickú rovnováhu členov a ich rozmanitosť, čo sa týka ich veľkosti či dĺžky členstva v Únii.

Hlavný prínos spolupráce v rámci Tria spočíva v plynulejšom prechode medzi predsedníctvami, väčšej kontinuite práce v rámci Rady EÚ, ako aj efektívnejšom presadzovaní priorít z dlhodobého hľadiska. Trio je zároveň príležitosťou rozvinúť úzku spoluprácu medzi krajinami a spoznať sa cez spoločné kultúrno-prezentačné predsednícke projekty.

Spoločne s Holandskom aj Maltou

Poradie štátov vykonávajúcich rotujúce predsedníctvo je známe do polovice roka 2020. Dovtedy sa v predsedníckom kresle vystriedajú všetci členovia EÚ s výnimkou posledného nováčika, Chorvátska. Každé Trio pritom zahŕňa aspoň jednu novšiu členskú krajinu Únie, ktorá pristúpila po roku 2000.

Slovenské predsedníctvo sa oficiálne začína 1. júla 2016 a končí 31. decembra 2016. V rámci Tria bude Slovensko predsedať Rade EÚ spolu s Holandskom (od 1. januára do 30. júna 2016) a Maltou (od 1. januára do 30. júna 2017).

Kým Holandsko bude Rade EÚ predsedať už dvanásty krát, pre Slovensko, aj Maltu to bude historická premiéra. 

Spoločný program, samostatné predsedanie

Každé predsednícke Trio si stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný politický program. Ten odzrkadľuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada EÚ počas 18 mesiacov zaoberať. Na základe programu každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.

Členský štát následne v stanovenom poradí predsedá Rade šesť mesiacov. Na základe spoločného programu ostatní členovia predsedníckeho Tria pomáhajú aktuálnej predsedníckej krajine pri vykonávaní všetkých zverených úloh.

Spoločný program nášho Tria spolu s Holandskom a Maltou sa zameriava na tieto oblasti:

1. Zamestnanosť, rast, konkurencieschopnosť

2. Únia chrániaca všetkých občanov

3. Energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou

4. Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

5. Únia ako silný globálny hráč

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky