Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

O predsedníctve

Záštita a dotačná schéma

Slovenské predsedníctvo, to nie sú len rokovania politikov, ale zapája sa doň aj slovenská verejnosť. Prostredníctvom podujatí so záštitou alebo finančnou podporou ministerstva sa európske témy dostanú do všetkých kútov Slovenska.

Zapojenie verejnosti je pre slovenské predsedníctvo kľúčové. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR chce zviditeľniť podujatia, ktoré aktívne zapájajú verejnosť do príprav a výkonu predsedníctva, zvyšujú informovanosť o jeho prioritách a povzbudzujú diskusiu o otázkach Európskej únie. Podpora ministerstva je nefinančná (záštita) aj finančná (grantová schéma).

O záštitu pre podujatia je možné žiadať až do konca roka 2016. Podávanie žiadostí o granty je uzavreté. Ministerstvo dosiaľ podporilo finančným aj nefinančným spôsobom desiatky projektov.

„Z finančných a organizačných dôvodov sa vrcholné akcie počas nášho predsedníctva odohrávajú v Bratislave. Nám však záleží na tom, aby sme predsedníctvo a európske témy dostali aj do krajov, miest a obcí po celom Slovensku.”

Ivan Korčok, splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo

Záštita – logo aj propagácia

Podujatia, ktoré získali nefinančnú podporu – záštitu slovenského predsedníctva, môžu použiť jeho logo, propagáciu na webových stránkach a sociálnych sieťach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a slovenského predsedníctva. Na niektorých podujatiach sa môže zúčastniť zástupca rezortu diplomacie. 

O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, obce, mestá a regióny, školy, aj fyzické osoby.

Podmienky pre získanie záštity a žiadosť o udelenie záštity nájdete TU.

Grantová schéma

Cieľom finančnej podpory podujatí – grantovej schémy je zapojiť širokú slovenskú verejnosť a dostať informácie a diskusiu o témach týkajúcich sa slovenského predsedníctva a Európskej únie do všetkých regiónov. 

Podporu mohli získať verejno-vzdelávacie podujatia, semináre, konferencie aj workshopy. Zapojiť sa mohli školy, mimovládne organizácie, občianske či záujmové združenia, aj nadácie.

 

FOTO: http://www.staremesto.sk/

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky