Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
Neformálne zasadnutie ENV spojené s ministerskou konferenciou o vodohospodárstve
11.
Júl
00:00
Bratislava, Slovensko
Životné prostredie
Neformálne zasadnutia Rady EÚ
11.07.2016 - 12.07.2016

Neformálne zasadnutie ENV spojené s ministerskou konferenciou o vodohospodárstve

V pondelok 11. júla sa v Bratislave uskutoční ministerská konferencia o vodách na tému „Zlepšenie vodného hospodárstva prostredníctvom integrácie environmentálne vhodných prístupov“, ktorú otvorí minister životného prostredia SR László Sólymos a eurokomisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Karmenu Vella.

Hlavou témou bude dostupnosť vody v Európe, ktorá sa za posledné obdobie mení. Konferencia sa tiež zameria na stratégie a medzinárodnú spoluprácu v oblasti integrovaného vodného manažmentu povodí. Odborníci sa podelia o svoje názory a skúsenosti z povodia Dunaja a Rýna.

Na konferenciu nadviaže v pondelok popoludní neformálne zasadnutie ministrov členských krajín EÚ pre životné prostredie a zmenu klímy.  Ministri preberú konkrétne skúsenosti členských štátov pri riešení sucha a nedostatku vody a povodní. Ich diskusia poslúži na  prípravu záverov Rady v tejto oblasti. Tie majú byť príspevkom do širšej debaty o povahe a zameraní budúcej vodnej politiky Únie.

Neformálne zasadnutie pokračuje aj v utorok 12. júla. Témou budú očakávané rokovania konferencie zmluvných strán o zmene klímy, ktorú bude verejnosť pozorne sledovať aj v súvislosti s  Parížskou dohodou, prijatou minulý rok v decembri. 

Poobede sa k ministrom zodpovedným za zmenu klímy pridajú ministri pre energetiku. Na neformálnom rokovaní bude tiež minister hospodárstva SR Peter Žiga a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. V podstate pôjde o pokračovanie debaty o otvorených otázkach k návrhu revízie systému EÚ pre obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a o novom systéme riadenia pre dosiahnutie klimatických a energetických cieľov EÚ.

Tlačová konferencia po ukončení rokovaní je naplánovaná na utorok 12. júla o 16:35 v tlačovom centre, budova Reduty, námestie E. Suchoňa 1, v Bratislave za účasti ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa a predstaviteľa Európskej komisie.

Téma vody je národným príspevkom do priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.  Slovensko si plne uvedomuje, že zmena klímy vplýva  na výskyt  sucha a povodní a ich častejšie a intenzívnejšie prejavy.  Aj štáty, ktoré majú relatívne dostatočné vodné zdroje, sa musia pripraviť na to ako čeliť tomuto fenoménu, ktorý môže negatívne ovplyvňovať zdravie a bezpečnosť obyvateľstva, životné prostredie a mnohé hospodárske odvetvia. SR chce preto dostať túto problematiku na celoeurópsku politickú a odbornú úroveň.

http://www.minzp.sk/files/agenda-informal-meeting-environment-climate-ministers.pdf

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky