Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Slovensko a eú

História slovenského členstva v EÚ

Slovensko je členom Európskej únie už dvanásť rokov. Vstup do európskych štruktúr bol podmienený významnými politickými a ekonomickými reformami.

Proces budovania bližších vzťahov Slovenskej republiky a Európskej únie sa začal v októbri 1993 podpisom Asociačnej dohody. Po tom, ako Národná rada SR a parlamenty členských krajín EÚ ratifikovali Asociačnú dohodu, podal vtedajší premiér Vladimír Mečiar v roku 1995 prihlášku do EÚ. Nasledujúce roky boli poznačené obavami a výhradami Európskej komisie. Tie sa týkali najmä nestability slovenských inštitúcií a nedostatočne fungujúcej demokracie.

Zlom nastal po parlamentných voľbách v roku 1998. Ich výsledok EÚ hodnotila veľmi kladne a prvá zahraničná cesta expremiéra Mikuláša Dzurindu viedla práve do Bruselu. Slovensko pri vyjednávaniach s Európskou úniou zastupoval vtedajší štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Ján Figeľ.

Na samite v Helsinkách v roku 1999 Slovensko prizvali k rokovaniam o vstupe a európska integrácia sa stala prioritou novej slovenskej vlády. Proces integrácie sprevádzalo viacero politických a ekonomických zmien. Reformy sa týkali ekonomických tém, ale aj stabilizácie demokratických inštitúcií. Kodanský samit v roku 2002 určil definitívny dátum vstupu Slovenska a ďalších deviatich krajín do EÚ a zároveň ukončil rokovania SR o vstupe do EÚ.

V apríli 2003 schválili Európsky parlament a Rada ministrov zahraničných vecí vstup desiatich krajín vrátane Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Desať kandidátskych krajín slávnostne podpísalo Zmluvu o pristúpení k EÚ 16. apríla 2003 v Aténach. Za SR dokument podpísali prezident Rudolf Schuster a premiér Mikuláš Dzurinda. Slovenská republika vstúpila do Európskej únie 1. mája 2004.

Úsilie Slovenskej republiky stať sa členom schengenského priestoru bolo zavŕšené 21. decembra 2007, kedy prestali byť vykonávané kontroly na hraniciach s Poľskom, Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom. V rámci príprav bolo dôležitou výzvou  zabezpečenie hranice s Ukrajinou, ktorá sa po vstupe Slovenska a ďalších ôsmich krajín do Schengenu v roku 2007 stala východnou hranicou celého spoločenstva.

V roku 2009 Slovenská republika prijala euro a stala sa šestnástym štátom eurozóny. Z hľadiska prijatia spoločnej meny bolo dôležitým faktorom najmä splnenie takzvaných maastrichtských kritérií.

Od 1. júla do 31. decembra 2016 predsedá Slovensko historicky prvýkrát Rade Európskej únie.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky