Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva

Slovensko a eú

História a ekonomika

Slovensko je síce mladý štát, ktorý vznikol 1. 1. 1993 rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, no jeho história je veľmi dlhá a bohatá.

Územie Slovenska bolo osídlené už od najstarších dôb. Postupne sa tu rozvíjali viaceré kultúry, ktoré v 4. storočí zasiahla expanzia Keltov a germánsko-rímske súperenie. V dobe sťahovania národov prišli prví Slovania. Po Samovej ríši v 7. storočí a Nitrianskom kniežatstve na začiatku 9. storočia vznikla v roku 833 Veľkomoravská ríša – prvý spoločný štát predkov Čechov a Slovákov.

kalvaria

Príchod kresťanstva

V roku 863 prišli na Veľkú Moravu na pozvanie kniežaťa Rastislava bratia Cyril a Metod z Byzancie, ktorí šírili kresťanstvo a do staroslovienčiny preložili Bibliu. Po páde Veľkej Moravy začiatkom 10. storočia ovládli územie staromaďarské kmene a priestor dnešného Slovenska sa stal súčasťou Uhorska. Uhorsko postupne hospodársky rástlo. Rozvíjali sa banské mestá, obchodné centrá a na území dnešnej Bratislavy bola v roku 1467 založená Academia Istropolitana, prvá univerzita na Slovensku. V roku 1762 vznikla v Banskej Štiavnici Banská akadémia – prvá technická vysoká škola na svete.

korunovácia

Korunovačné mesto

Po vpáde Turkov do Európy bola Bratislava od 16. do 18. storočia korunovačným mestom pre 18 uhorských kráľov a kráľovien vrátane Márie Terézie, panovníčky európskeho významu. V Bratislave, vtedajšom Prešporku, bol po napoleonskej bitke pri Slavkove (Francúzsko proti Rakúsku a Rusku) podpísaný Bratislavský mier.

V 19. storočí Slováci po prvý raz sformulovali svoj politický program. Rozmach národného hnutia ochromilo rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1867 a 50-ročné obdobie maďarizácie. Po  prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska vznikla v roku 1918 Československá republika.

BA most2

Samostatné Slovensko a európska integrácia

V roku 1939 pod vplyvom medzinárodných udalostí na Slovensku vznikol samostatný Slovenský štát, no po druhej svetovej vojne bolo obnovené Československo. Rozhodujúcu moc v ňom postupne získala komunistická strana a až tzv. Nežná revolúcia v novembri 1989 zvrhla jej diktatúru.

Demokratická spoločnosť vyplavila na povrch viacero problémov, ktoré mali za následok rozpad spoločného štátu Čechov a Slovákov a 1. januára 1993 vznik samostatnej Slovenskej republiky.

Od 29. marca 2004 je Slovensko členom NATO, od 1. mája 2004 členom EÚ. V decembri 2007 sa stalo súčasťou schengenského priestoru a od 1. januára 2009 sa prijatím meny euro zaradilo medzi krajiny eurozóny.

Viac nájdete na www.slovakia.travel

Ekonomika

Ťahúňom slovenskej ekonomiky je dnes automobilový priemysel: Slovensko vyrába v prepočte na obyvateľa najviac áut na svete. Rýchlo sa rozvíjajú aj oblasti elektrotechnického priemyslu, informačno-komunikačných služieb a centrá zdieľaných služieb.

Slovenská ekonomika je otvorená a silne proexportne orientovaná najmä na trhy krajín EÚ, s ktorými podiel obchodného obratu tvorí zhruba tri štvrtiny z celkového objemu. Na celkovom vývoze sa najviac podieľa automobilový a elektrotechnický priemysel.

Slovensko sa v 90. rokoch minulého storočia úspešne transformovalo z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú. Podarilo sa uskutočniť viaceré štrukturálne reformy, čo umožnilo pritiahnuť zahraničné investície.

Priemysel je pilierom ekonomiky

V súčasnosti sa ekonomike darí, čoho dôkazom je aj to, že oživenie rastu hospodárstva po globálnej ekonomickej kríze bolo jedným z najrýchlejších v rámci krajín EÚ. Reálny rast HDP v roku 2015 dosiahol úroveň 3,6 % a jeho udržateľnosť sa predpokladá aj do budúcnosti. Reálny HDP SR na obyvateľa dosahoval v r. 2014 77 % úrovne EÚ.

Zlepšujúci sa trh práce prináša dlhodobý pokles priemernej nezamestnanosti (11,5 % v roku 2015). Napriek tomu existujú značné regionálne a štrukturálne rozdiely, ktoré spôsobujú sústredenie výroby prevažne do vyspelejších častí krajiny.

Od roku 2000 zažíva po strojárstve rozkvet aj elektrotechnický priemysel, ktorý je vďaka novým technológiám najrýchlejšie rastúcim priemyselným odvetvím. K tradičným odvetviam priemyslu, akými sú strojársky, chemický, elektrotechnický, drevospracujúci a potravinársky, pribúdajú odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, najmä informačno-komunikačné služby a centrá zdieľaných služieb. Nárast ich významu a vplyvu potvrdzujú inovatívne spoločnosti v oblasti IT, napríklad firma ESET, ktorá dnes pôsobí v 180 krajinách sveta.

 automobilka

FOTO: Peugeot / Citroën Slovakia

Automobilovému priemyslu sa na Slovensku darí

Po úspešnom etablovaní sa nemeckej automobilky Volkswagen na slovenskom trhu začiatkom 90-tych rokov 20. storočia sa k nej v roku 2006 pripojili aj francúzsky koncern PSA/Peugeot Citroën a kórejská automobilka KIA Motors. Automobilový priemysel, ktorý zamestnáva desiatky tisíc kvalifikovaných pracovníkov, sa stal jednou z najvýznamnejších súčastí slovenského hospodárstva.

Historicky rekordná produkcia áut v roku 2015, vyše milión kusov, zaradila Slovensko na prvé miesto vo svete v počte vyrobených áut na osobu (až 184 áut na 1000 obyvateľov). Vďaka novej rozsiahlej investícii automobilky Jaguar Land Rover, ktorá sa rozhodla postaviť pri Nitre prvý závod na starom kontinente v hodnote 1,5 mld. eur, sa Slovensko stane regionálnym lídrom v automobilovom priemysle.

Krajina príťažlivá pre investorov

Slovensko je jednou z najatraktívnejších investičných destinácií v stredoeurópskom regióne. Okrem výhodnej geografickej polohy ponúka aj zaujímavé investičné prostredie vďaka politickej a ekonomickej stabilite, ako aj jednotnej európskej mene. S cieľom poskytnúť domácim i zahraničným investorom zručnú a dostatočne kvalifikovanú pracovnú silu zaviedlo Slovensko systém duálneho vzdelávania, ktorý reflektuje dopyt. Vláda podporuje investorov aj prostredníctvom investičných stimulov. Investície smerujú najmä do bankovníctva a finančníctva, energetiky, automobilového a elektrotechnického priemyslu. Priame zahraničné investície sa podieľajú na tvorbe HDP až 60 percentami.

Najväčšími investormi na Slovensku sú Holandsko, Rakúsko a Česká republika, pričom celkový objem priamych zahraničných investícií ku koncu roku 2014 dosahoval 43,23 mld. EUR .

Úspechy v oblasti vedy, výskumu a inovácií

O schopnostiach slovenských výskumníkov, vývojárov a inžinierov svedčia úspešné projekty zahraničných aj domácich spoločností. V Bratislave už tretí rok vyrába automobilka Volkswagen prvý sériovo vyrábaný elektromobil e-up! Prvé lietajúce auto Aeromobil slovenských výrobcov, ktoré bolo predstavené na výstave EXPO 2015 v Miláne, vzbudilo celosvetovú pozornosť. Slovenskí študenti a mladí vedci získavajú na prestížnych medzinárodných súťažiach v USA vysoké ocenenia. Okrem toho pôsobí na Slovensku množstvo start-upov, ktorých produkty si razia cestu na svetové trhy (systém Piano Media na spoplatnenie obsahu a služieb na internete či offline navigácia Sygic). V júli 2016 bude z kozmodromu v Kalifornii vypustená prvá slovenská družica na príjem veľmi dlhých rádiových vĺn pochádzajúcich z hlbín vesmíru a horných vrstiev atmosféry.

Good Idea Slovakia

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky