Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
16.11.2016
Regionálny rozvoj
Tlačové správy

P. Pellegrini v Bruseli otvoril debatu o budúcnosti eurofondov

Brusel (16. november) - Vicepremiér Peter Pellegrini v rámci svojho predsedania Rade pre všeobecné záležitosti dnes v Bruseli po prvýkrát oficiálne otvoril diskusiu o osude eurofondov po roku 2020.

„Máme nádej, že eurofondy nám v budúcnosti „nevyschnú“. Ministri sa zaviazali o tom hovoriť a nájsť riešenia – toto považujem za odrazový mostík, ale zároveň aj dôležitý krok, aby sme mohli európsku pomoc využívať na Slovensku aj naďalej.“

Peter Pellegrini

Ministri členských krajín diskutovali o tom, ako by mohla podpora zo štrukturálnych fondov vyzerať v budúcom programovom období. Za  veľký úspech považujeme to, že v prijatých záveroch Rady, sa ministri zaviazali pravidelne diskutovať o budúcnosti eurofondov po roku 2020. Tieto záväzné závery dali aj na papier. „Máme nádej, že eurofondy nám v budúcnosti „nevyschnú“. Ministri sa zaviazali o tom hovoriť a nájsť riešenia – toto považujem za odrazový mostík, ale zároveň aj dôležitý krok, aby sme mohli európsku pomoc využívať na Slovensku aj naďalej,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu P. Pellegrini.

Slovensko v rámci predsedníctva vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila oficiálne dokumenty na čerpanie fondov pre budúce obdobie po roku 2020 a predstavila ich čo najskôr, a to aj vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu.

Na pôde Bruselu boli tiež predstavené výsledky čerpania eurofondov v programovom období 2007 – 2013, najmä z hľadiska objemu vynaložených investícií a vytvorených pracovných miest. Tých vzniklo len do konca roka 2014 na úrovni EÚ viac ako milión!

Európska komisia vyzdvihla proces, akým sa jednotlivé členské štáty naučili tvoriť kohéznu politiku. Pre programové obdobie 2014 – 2020 zúčastnení ministri debatovali o skúsenostiach s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), pričom podstatný bod sa týkal zjednodušovania finančných pravidiel rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti boli prezentované aktuálne informácie o novelizácii spoločných ustanovení, ktoré sú základnými zdieľanými princípmi a pravidlami pre čerpanie eurofondov.

Ministri taktiež prerokovali doterajšie skúsenosti a dospeli k záverom ohľadom využívania moderných prvkov v rámci EŠIF. Zjednodušovanie a zefektívňovanie sú v súčasnosti označované za kľúčové pojmy, vďaka ktorým bude kohézna politika môcť napĺňať svoje ciele aj po skončení súčasného programového obdobia.

Tlačová konferencia po skončení zasadnutia Rady GAC 16.11.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky