Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
11.07.2016
Súdnictvo
Tlačové správy

Ministri spravodlivosti chcú pokračovať v diskusii o zriadení úradu európskeho prokurátora

Bratislava (8. júla 2016) - Program slovenského predsedníctva  dnes pokračoval neformálnym zasadnutím ministrov spravodlivosti členských krajín Európskej únie. Rokovania viedla podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, Lucia Žitňanská. Diskutovalo sa najmä o zriadení Európskej prokuratúry, boji proti počítačovej kriminalite a o elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Dnešnému zasadnutiu predchádzalo neformálne stretnutie ministrov spravodlivosti krajín Východného partnerstva so zástupcami inštitúcií EÚ, ktoré sa konalo už včera 7. júla. Témami diskusie boli protikorupčná politika so zameraním na boj proti praniu špinavých peňazí.

Východné partnerstvo je politická iniciatíva, ktorá sa začala na Pražskom summite v máji 2009 a ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi EÚ a šiestimi východnými partnermi: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

"Verím, že politická podpora cezhraničnej elektronickej komunikácie v oblasti justície dnešnou diskusiou nekončí, ale iba začína." 

Lucia Žitňanská

Politická iniciatíva Východného partnerstva je z pohľadu Slovenska dôležitá, keďže od roku 1989 sme prešli transformáciou na demokratické zriadenie a tiež procesom príprav na vstup do EÚ. Skúsenosti Slovenska môžu byť cenné pre tie krajiny, ktoré prechádzajú podobným procesom a čelia podobným problémom, akým sme čelili i my.

Neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti 28 členských krajín Európskej únie  sa uskutočnilo 8. júla. Za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti, Lucie Žitňanskej a eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rovnosti pohlavia, Věry Jourovej, európski ministri diskutovali o zriadení Úradu európskeho prokurátora, boji proti počítačovej kriminalite a elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Európska prokuratúra

Návrh nariadenia o zriadení Európskej prokuratúry si kladie za cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. Cieľom diskusie bolo pozrieť sa na Úrad európskej prokuratúry (EPPO) ako na súčasť celku ochrany finančných záujmov  EÚ a zamyslieť sa nad spôsobom, akým môžeme dospieť čo najskôr ku konsenzuálnemu a zároveň efektívnemu riešeniu.

Diskusia ukázala, že naďalej pretrváva potreba dohody o stanovení hmotnoprávnej kompetencie EPPO a aj toto rozhodnutie bude mať priamy vplyv na hodnotenie pridanej hodnoty EPPO. Ministri vyjadrili podporu pokračovaniu diskusie o tomto návrhu s tým, že musí ísť o skutočne efektívny nástroj.

Elektronická justícia

Cieľom diskusie o elektronickej justícii so zameraním na využívanie elektronickej komunikácie v cezhraničných prípadoch bolo upriamiť pozornosť ministrov na existenciu nariadenia e-IDAS, možnosti ktoré poskytuje, povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, ale aj na otázky, ktoré je potrebné riešiť, aby bolo možné splniť termín september 2018, odkedy budú mať členské štáty povinnosť akceptovať elektronickú komunikáciu zo zahraničia.

Jedine tak sa môžeme dopracovať k tomu, že v Európskej únii budeme mať funkčnú cezhraničnú elektronickú komunikáciu v oblasti justície so všetkými benefitmi, ktoré ponúka (zrýchlenie doručovania, zjednodušený výkon cezhraničných dôkazov, pojednávania s účastníkmi v zahraničí formou videokonferencií,...).

„Som rada, že je tu vôľa hľadať spoločné riešenia aj pri takto technicky náročnej, ale súčasne veľmi dôležitej téme. Verím, že politická podpora cezhraničnej elektronickej komunikácie v oblasti justície dnešnou diskusiou nekončí, ale iba začína. Dúfam, že o dva roky budeme vedieť využiť potenciál, ktorý nám nariadenie e-IDAS ponúka“, uviedla v rámci diskusie podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR," L. Žitňanská.

Počítačová kriminalita

Diskusiu uzatvárala téma: počítačová kriminalita – šifrovanie a boj proti trestnej činnosti. Nedávne teroristické útoky v Paríži a v Bruseli opätovne potvrdili skutočnosť, že moderné technológie sú čoraz viac zneužívané i na najzávažnejšie formy trestnej činnosti. Slovenské predsedníctvo prináša túto tému na rokovací stôl pre jej aktuálnosť a potrebu reagovať v aktuálnych prácach aj na problémy súčasnej doby.

Orgány činné v trestnom konaní sa stretávajú s problémom šifrovania pri zabezpečovaní elektronických dôkazov pre účely trestného konania. Šifrovanie predstavuje vážnu prekážku úspešného vyšetrovania a trestného stíhania. Cieľom zasadnutia v tomto bode bolo mať čo najotvorenejšiu diskusiu so zameraním na problémové aspekty pre oblasť trestnej justície. Výsledky diskusie sa vyhodnotia, aby sa vytvoril priestor pre členské štáty hľadať možnosti ďalšieho spoločného postupu.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky