Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
07.07.2016
Vnútorné záležitosti
Tlačové správy

Ministri vnútra o udržateľnej migrácii a ochrane hraníc

Bratislava (7. júla 2016) – Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa zameria na migráciu ako na jednu z najvážnejších výziev, ktorým únia v súčasnosti čelí. Chceme nájsť udržateľné riešenia pre všetky členské štáty a pre EÚ ako celok.

Slovenské predsedníctvo sa okrem prebiehajúcich činností sústredí na poskytnutie adekvátnych východísk a pomoci počas akejkoľvek núdze, ktorá môže nastať. Vyvinieme maximálne úsilie na podporu pokroku legislatívnych návrhov. Predsedníctvo bude v oblasti migrácie promotérom pozitívnej agendy, ako sú inteligentné hranice, či systém modrých kariet, ktoré podporia legálne spôsoby migrácie do EÚ.

O migrácii a jej udržateľných riešeniach, ako aj o otázkach spojených s ochranou hraníc a schengenského priestoru rokovali dnes 7. júla v Bratislave ministri vnútra 28 členských krajín EÚ, krajín EFTA a kandidátskych krajín. Zasadnutia sa zúčastnil člen Európskej komisie pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopulos.

„Poučení z minulého roku, Európska komisia a ani Európska rada už nehovorí o problematike migrácie len vo všeobecnej rovine, ale prijali sa konkrétne opatrenia. Verím, že to, čo sme si zadefinovali v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ, sa dostane veľmi rýchlo do života. A že o šesť mesiacov budeme vedieť občanom EÚ dokázať, že vieme ochrániť hodnoty Únie, ktoré sú dnes považované za samozrejmosť,“ uviedol podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák na tlačovej konferencii po neformálnom rokovaní. 

Migrácia a udržateľné riešenia

Migrácia je naďalej kľúčovou témou, ktorá si vyžaduje cielenú pozornosť a udržateľné riešenia.V oblasti migrácie vítame oznámenie Komisie o „novom rámci partnerstva“ s tretími krajinami, ktoré vytvára predpoklady na uzatváranie a realizáciu individualizovaných  dvojstranných dohôd o riadení migrácie s tretími krajinami. Téma návratov a readmisie je jedna z najvyšších priorít.

Taktiež chceme podrobne sledovať stav západobalkánskej trasy a implementácie dohody EÚ s Tureckom. Je nevyhnutné prerušiť prílev nelegálnych migrantov a bojovať proti kriminálnym sieťam, prevádzačským skupinám zneužívajúcim nepriaznivú situáciu skupín ľudí utekajúcich pred vojnou, útlakom a prenasledovaním.

Kontrola schengenských hraníc

„Verím, že to, čo sme si zadefinovali v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ, sa dostane veľmi rýchlo do života."

Robert Kaliňák

Nosným pilierom bezpečnosti je efektívna kontrola vonkajších hraníc. Obnovenie fungovania schengenských hraníc je kľúčovou prioritou. Preto je potrebné pokračovať v procese vytvárania Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, čo je nevyhnutné pre udržanie správneho fungovania Schengenu. Robíme všetko preto, aby už v praxi fungovala stráž na jeseň tohto roka.

Zameriame sa na opatrenia v rámci „balíka inteligentných hraníc“ s cieľom posunúť víziu lepšej a bezpečnejšej legálnej mobility bližšie k realite. Rozvinuté technológie sú zásadné pre moderné riadenie hraníc. V dlhodobej perspektívne by nám „inteligentné hranice“ mohli umožniť posunúť sa od posudzovania rizika na základe národnosti, čo je konceptuálny základ vízovej politiky, až k posudzovaniu rizika na základe individuálnych charakteristík a cestovateľskej minulosti. 

Reforma azylového systému

Zámerom predsedníctva je viesť prácu Rady intenzívnym, starostlivým a konštruktívnym spôsobom s cieľom dosiahnuť súhlas Rady a zapojenie Európskeho  parlamentu v čo možno najkratšom čase. Prioritou je dosiahnuť udržateľnú reformu spoločného európskeho azylového systému.

Vnútorná bezpečnosť a boj proti terorizmu

Slovenské predsedníctvo bude  pokračovať v úsilí posilniť výmenu informácií a používania databáz EÚ kompetentnými orgánmi členských štátov. Zásadný význam má najmä využívanie už existujúcich kanálov.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky