Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
13.12.2016
Inštitučné záležitosti
Tlačové správy

Rada schválila legislatívne priority EÚ na rok 2017

Brusel (13. december) - Rada schválila legislatívne priority na rok 2017 v súlade s dohodou, ku ktorej dospela s Európskym parlamentom a Komisiou. Tento krok pomôže týmto trom inštitúciám spojiť svoje úsilie a dosiahnuť výsledky v oblastiach, v ktorých sú najviac potrebné.

„Je to vôbec prvý raz, čo EÚ stanovuje súbor spoločných legislatívnych priorít na ďalší rok. Inštitúciám EÚ sa tak umožní užšia spolupráca v riešení zásadných výziev, ktorým čelíme."

Miroslav Lajčák

„Je to vôbec prvý raz, čo EÚ stanovuje súbor spoločných legislatívnych priorít na ďalší rok. Inštitúciám EÚ sa tak umožní užšia spolupráca v riešení zásadných výziev, ktorým čelíme,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady Miroslav Lajčák.

EÚ sa v roku 2017 bude prioritne zaoberať legislatívnymi iniciatívami v týchto oblastiach politiky:

  • dodanie nového impulzu tvorbe pracovných miest, rastu a investíciám tým, že sa posilní Európsky fond pre strategické investície, zmodernizujú sa nástroje na ochranu obchodu, zlepší sa nakladanie s odpadom v obehovom hospodárstve a splnia sa ciele v oblasti bankovej únie a únie kapitálových trhov,
  • riešenie sociálneho rozmeru EÚ, najmä posilnením iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, zlepšením koordinácie sociálneho zabezpečenia, zjednodušením uvádzania prístupných výrobkov a služieb na trh a vytvorením európskeho zboru solidarity,
  • lepšia ochrana bezpečnosti občanov EÚ, najmä zlepšením ochrany vonkajších hraníc (pomocou systému vstup/výstup, inteligentných hraníc a európskeho systému cestovných informácií a povolení), sprísnením pravidiel týkajúcich sa kúpy a držby strelných zbraní, bojom proti terorizmu, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a výmenou informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín,
  • reforma migračnej politiky EÚ v duchu zodpovednosti a solidarity, najmä preskúmaním pravidiel EÚ v oblasti azylu a zvýšením investícií v krajinách mimo EÚ s cieľom riešiť prvotné príčiny migrácie,
  • zriadenie jednotného digitálneho trhu, najmä prostredníctvom reformy pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií a autorských práv tak, že sa uvoľní pásmo 700 MHz pre mobilné telefóny, zamedzí sa neoprávnenému geografickému blokovaniu, zreviduje sa smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a zmodernizujú sa spoločné pravidlá ochrany údajov,
  • vybudovanie energetickej únie a výhľadovej politiky v oblasti zmeny klímy, najmä vykonávaním rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, opatreniami nadväzujúcimi na Parížsku dohodu a balíkom návrhov v oblasti čistej energie.

Rada, Parlament a Komisia sa zhodli na tom, že je potrebné dosiahnuť pokrok aj v plnení záväzku voči spoločným európskym hodnotám, v boji proti daňovým podvodom, pri zachovávaní zásady voľného pohybu a pri posilňovaní prínosu Európy k stabilite, bezpečnosti a mieru.

Kontext

Ide o vôbec prvú dohodu o hlavných legislatívnych prioritách v dejinách EÚ. Zaviedla sa dohodou o lepšej tvorbe práva, ktorá bola podpísaná v apríli 2016.

Spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017

Znenie dohody o lepšej tvorbe práva

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky