Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
15.11.2016
Inštitučné záležitosti
Tlačové správy

Široká podpora pre predsednícky kompromis o strednodobej revízii viacročného finančného rámca

Brusel (15. november) – Rada pre všeobecné záležitosti pod predsedníckou taktovkou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Ivana Korčoka vyjadrila širokú podporu pre podobu strednodobej revízie súčasného viacročného finančného rámca tak, ako ju navrhlo slovenské predsedníctvo.

 „Náš kompromis je postavený na tom, aby rozpočtový rámec EÚ reagoval na potreby zostávajúceho obdobia – konkrétne, zabezpečiť viac finančných prostriedkov na riešenie migračnej krízy, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a tvorbu pracovných miest.“

Ivan Korčok

„Náš kompromis je postavený na tom, aby rozpočtový rámec EÚ reagoval na potreby zostávajúceho obdobia – konkrétne, zabezpečiť viac finančných prostriedkov na riešenie migračnej krízy, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a tvorbu pracovných miest. Zároveň by mal zamedziť neprimeranému tlaku na národné rozpočty v čase, keď krajiny konsolidujú verejné financie,“ uviedol I. Korčok ako hlavný vyjednávač slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre viacročný finančný rámec na roky 2014-2020.

V návrhu predsedníctva sa počíta s vyššou finančnou podporou na súčasné výzvy. Dodatočná rozpočtová flexibilita má zasa umožniť, aby EÚ lepšie a rýchlejšie reagovala na nepredvídané udalosti.

Jeden členský štát má naďalej politickú výhradu. Zároveň však súhlasil s pokračovaním procesu v podobe rokovania s Európskym parlamentom.

„O všetkých prvkoch dnešnej dohody budeme teraz informovať Európsky parlament,“ dodal Ivan Korčok s tým, že revidované nariadenie vyžaduje jeho súhlasné stanovisko. „My dúfame, že ho aj získa.“

Decembrové zasadnutie európskych lídrov

Diskusia o anotovanom návrhu programu Európskej rady sa začala príprava decembrového zasadnutiu Európskej rady. To sa uskutoční 15. decembra, pričom lídri sa budú venovať štyrom témam: migrácia, bezpečnosť, hospodársky a sociálny rozvoj vrátane podpory mladých, vonkajšie vzťahy.

Mechanizmus právneho štátu

Počas dnešného zasadnutia Rady jednotlivé ministri prediskutovali aj doterajšie skúsenosti v rámci každoročného dialógu o právnom štáte. Ten sa začal v roku 2014 s cieľom podporovať a chrániť zásadu právneho štátu. Predsedníctvo vypracuje návrh správy, v ktorej zreflektuje vyjadrené názory a návrhy na ďalšie zlepšenie spomínaného dialógu.

Spoločné priority EÚ na budúci rok  

Európska komisia napokon predstavila na rokovaní svoj pracovný program na rok 2017. V následnej diskusii sa ministri zamerali na priority, ktorým by sa Únia v budúcom roku mala venovať. Závery diskusie budú slúžiť slovenskému predsedníctvu ako východisko do rokovaní s Európskym parlamentom a Komisiou s cieľom prípravy spoločnej deklarácie troch inštitúcií k prioritám na rok 2017. Ide o nový element v spoločnom plánovaní inštitúcií, ktorý má zefektívniť spoločnú prácu na kľúčových návrhoch legislatívy.  

Vyjadrenie štátneho tajomníka I. Korčoka pred zasadnutím Rady GAC

Tlačová konferencia po skončení zasadnutia Rady GAC

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky