Menu

Blog
SK
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
22.12.2016
Telekomunikácie
Tlačové správy

Top úspechy tímov v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikácií

Energetika, doprava a telekomunikácie spadajú pod jednu rodinu tzv. Rady TTE (Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku). Tím našich dopravných atašé bol jedným z najvyťaženejším tímov, stretli sa na rôznych pracovných skupinách až 49 krát. Keďže aj doprava i telekomunikácie spadajú pod jedno ministerstvo, z hľadiska výsledkov ide o veľmi úspešný tím, ktorý sa zaoberal roamingovými poplatkami, či drónami. Energetici zase riešili bezpečnosť dodávok plynu, či energetickú účinnosť.

 

Energetika

Konečná dohoda o rozhodnutí týkajúceho sa medzivládnych dohôd ČŠ s tretími krajinami v oblasti energetiky. Tento návrh zabezpečí súlad medzivládnych dohôd s právom EÚ a  transparentnosť s priaznivým dopadom na bezpečnosť dodávok energie a fungovanie vnútorného trhu EÚ.

Bezpečnosť dodávok plynu - Počas Rady ministrov pre energetiku 5. decembra došlo k dohode na ďalšom smerovaní diskusie k 3 základným elementom návrhu v oblasti regionálnej spolupráce, solidarity a transparentnosti plynárenských kontraktov.

Podpísané bolo Memorandum o porozumení o strategickom energetickom partnerstve EÚ – Ukrajina.

Doprava  

Reforma pravidiel pre bezpečnosť civilného letectva - Rada sa 1. decembra 2016 dohodla na všeobecnom smerovaní v súvislosti s revidovanými spoločnými pravidlami pre bezpečnosť civilného letectva a s novým mandátom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Návrh nariadenia obsahuje vôbec prvé celoeurópske pravidlá pre bezpečné lietanie civilných drónov v európskom vzdušnom priestore.

Bezpečnosť plavidiel – Rada 1. decembra 2016 prijala všeobecné smerovania pre smernicu o bezpečnostných pravidlách pre osobné lode a smernicu o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku pravidelnej dopravy osobných lodí a vysokorýchlostných plavidiel. Navrhované pravidlá posilňujú systém inšpekcií a významne tým prispejú k zvýšeniu bezpečnosti.

Valné zhromaždenie medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) – slovenské predsedníctvo úspešne skoordinovalo prijatie spoločnej pozície EÚ k viacerým bodom rokovania VZ, predovšetkým však k vyjednávaniam pre obchodovanie s emisiami na globálnej úrovni.

Telekomunikácie

Revízia veľkoobchodných poplatkov za medzinárodný roaming - Rada pre telekomunikácie 2. decembra 2016 prijala všeobecné smerovanie týkajúce sa nových pravidiel pre veľkoobchodné roamingové trhy v EÚ, čím sa pripravila pôda na zrušenie roamingových poplatkov pre spotrebiteľov v roku 2017. Dohodnuté znenie je východiskovým bodom pre rokovania s Európskym parlamentom. Rada podporuje rýchlu dohodu, aby sa roamingové poplatky mohli zrušiť v dohodnutom termíne, ktorým je jún 2017. Slovenské predsedníctvo zahájilo i rokovania s Európskym parlamentom.

Dohoda s Európskym parlamentom na harmonizácii pásma 700 MHz v Únii. Ide o koordinované využívanie kľúčového frekvenčného pásma, ktorým sa umožnia vyššie rýchlosti a lepší prístup k mobilnému internetu v celej Európe.

Schválenie všeobecného smerovania (čiastočné) k nariadeniu Wifi4EU.  V cieľovej podobe má byť do projektu pripojených až do 8 tisíc komunít v Európe, pričom Európska komisia očakáva približne 50 miliónov prístupov denne.

Za zmienku určite stoja i organizácia veľmi úspešnej konferencie na vysokej úrovni – Digital Assembly v septembri 2016 v Bratislave – či prijatie záverov k elektronickej správe.

 

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky