Menu

Blog
SK
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
03.01.2017
Jednotný trh
Tlačové správy

Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy

Všeobecné záležitosti

Podarilo sa získať širokú podporu pre podobu strednodobej revízie súčasného viacročného finančného rámca na r. 2014-2020 tak, ako ju navrhlo slovenské predsedníctvo. Kompromis počíta s vyššou finančnou podporou pre súčasné výzvy – riešiť migračnú výzvu, posilniť bezpečnosť, podporiť rast a tvorbu pracovných miest. Počíta tiež s dodatočnou rozpočtovou flexibilitou, ktorá má umožniť, aby EÚ lepšie a rýchlejšie reagovala na nepredvídané udalosti. Zároveň nepredstavuje neprimeraný tlak na národné rozpočty v čase, keď krajiny stále konsolidujú verejné financie. Jeden členský štát mal politickú výhradu voči kompromisu, no súhlasil však s pokračovaním procesu v podobe rokovania s Európskym parlamentom.

http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/siroka-podpora-pre-predsednicky-kompromis-o-strednodobej-revizii-viacrocneho-financneho-ramca

Rada schválila legislatívne priority na rok 2017 v súlade s dohodou, ku ktorej dospela s Európskym parlamentom a Komisiou. Ide o vôbec prvú dohodu o hlavných legislatívnych prioritách v dejinách EÚ. Tento krok pomôže týmto trom inštitúciám spojiť svoje úsilie a dosiahnuť výsledky v oblastiach, v ktorých sú najviac potrebné.

http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/rada-schvalila-legislativne-priority-eu-na-rok-2017

Kohézna politika

Rada pre všeobecné záležitosti špeciálne venovaná kohézii prijala závery z dielne slovenského predsedníctva, ktoré poukazujú na pridanú hodnotu či výsledky kohéznej politiky. Zároveň sme otvorili vôbec prvú ministerskú diskusiu o budúcnosti tejto politiky po roku 2020, a to s osobitnými dôrazom na jej zjednodušenie.

http://www.eu2016.sk/sk/tlacove-spravy/dobra-sprava-pre-slovensko-pellegrini-v-bruseli-otvoril-debatu-o-buducnosti-eurofondov

V legislatívnej oblasti sa predsedníctvo venovalo napríklad návrhu Európskej komisie, ktorý sa týka top-up mechanizmu pre programové krajiny (začaté i ukončené počas slovenského predsedníctva) či nariadeniu známemu ako Omnibus. V rámci tohto nariadenia slovenské predsedníctvo zvolilo špeciálnu pracovnú metódu, ktorá zahŕňala päť relevantných pracovných skupín v Rade. To umožnilo jeho precízne sektorálne preskúmanie, pričom najväčší pokrok sa dosiahol v súvislosti s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, kde sme predložili a vyrokovali viacero kompromisných textov.

V rámci urbánnej agendy EÚ sme nadviazali na prácu holandského predsedníctva a úspešne sme spustili štyri ďalšie partnerstvá. V spolupráci s Výborom regiónov sme zorganizovali Summit regiónov a miest, ktorý pritiahol 700 účastníkov a z ktorého vzišla Bratislavská deklarácia, a celý rad ďalších podujatí ku kohéznej politike.

Detailný prehľad výsledkov na stiahnutie nižšie.

Medziinštitucionálne vzťahy

Vo výboroch Európskeho parlamentu sa konalo celkovo vyše 30 vystúpení ministrov, resp. štátnych tajomníkov – gro z nich (24) predstavovalo prezentáciu priorít pri predsedníckom štarte. V pléne Europarlamentu to boli 2 vystúpenia predsedu vlády R. Fica (6.7.2016 a 12.12.2016) a 25 ďalších vystúpení v mene Rady EÚ alebo v mene šéfky európskej diplomacie Mogherini. Na tejto pôde nás zastupoval predovšetkým štátny tajomník Ivan Korčok ako hlavná tvár predsedníctva v EP (20 vystúpení), ďalej Vazil Hudák a Ivan Lesay.

Počas predsedníctva sa konalo aj približne 60 návštev na úrovni politických predstaviteľov bruselských inštitúcií – predsedu Európskej rady (1), predsedu Európskeho parlamentu (2), predsedu Európskej komisie (2), kolégia komisárov (1), jednotlivých členov EK (30), predsedu Výboru regiónov (5), predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2), delegácií výborov EP (6) či delegácií politických skupín (3) a pod.

Najväčším podujatím bol Summit regiónov 8.-9. júla v Bratislave s vyše 700 účastníkmi. 

Približne 600 strán mali najrozsiahlejšie podklady spracované expertmi Stáleho zastúpenia v súvislosti s predsedníctvom. Išlo o prezentáciu priorít na zasadnutí Konferencie šéfov europarlamentných výborov, kde nás zastupoval I. Korčok. 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky