Menu

Blog
SK
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
21.12.2016
Ekonomika a financie
Tlačové správy

Top výsledky tímu ekonomika a financie

ECOFIN tímu sa podarilo dosiahnuť 27 dohôd, z toho 5 politických dohôd s Európskym parlamentom na úrovni trialógu, 7 dohôd o všeobecnom smerovaní na úrovni Rady EÚ (t.j. dohodu členských štátov) a 15 záverov Rady EÚ.

Predsedníctvo dosiahlo významný pokrok pri nastavení spravodlivého a efektívneho daňového systému, pri maximalizácii potenciálu Investičného plánu pre Európu či v oblasti efektivity a stability finančných trhov. Vďaka dohode na budúcoročnom rozpočte EÚ bude únia lepšie vybavená zoči-voči aktuálnym výzvam ako zvládanie migrácie a jej príčin, zvyšovanie bezpečnosti alebo povzbudenie rastu a tvorby pracovných miest. 

Rozpočet EÚ na r. 2017

  • Spoločnú pozíciu Rady sa podarilo dosiahnuť už po 18 dňoch, čím bol prekonaný dovtedajší rekord z obdobia litovského predsedníctva. Konečnú, politickú dohodu s Európskym parlamentom sme uzavreli už v 1. kole rokovaní. Prvýkrát od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti sme tak prelomili „kliatbu“, podľa ktorej každý párny rok rokovania v 1. kole stroskotali (prípad belgického, cyperského i talianskeho predsedníctva).

Dane

  • V oblasti priamych daní sa podarilo schváliť napríklad Závery Rady ustanovujúce kritériá a proces k vytvoreniu európskeho zoznamu nespolupracujúcich jurisdikcií, tzv. daňových rajov. Vďaka tomu EÚ začne dialóg s krajinami nespĺňajúcimi zavedené kritériá. Na tzv. čiernu listinu sa dostanú tie jurisdikcie, ktoré spoluprácu a včasné plnenie kritérií odmietnu. 

Investície vrátane riešenia migrácie

  • Predsedníctvo dosiahlo všeobecnú dohodu Rady napríklad na Makrofinančnej pomoci pre Jordánsko, na revízii mandátu EIB na podporu investičných projektov mimo EÚ či na predĺžení a zefektívnení Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI 2.0), ktorý zmieňuje aj Bratislavská cestovná mapa. Ide o hlavnú iniciatívu EÚ v rámci Investičného plánu pre Európu.

Finančné služby

  • V rámci budovania únie kapitálových trhov sme uzavreli dôležitú politickú dohodu s Európskym parlamentom na nariadení o prospekte. Tá pomôže spoločnostiam získať prístup na európske kapitálové trhy tým, že ich odbremení od niektorých administratívnych formalít. Cieľom je posilniť úlohu trhového a bankového financovania.
  • Dosiahli sme tiež všeobecné smerovanie Rady k nariadeniu o európskych fondoch rizikového kapitálu (EuVECA) a európskych fondoch sociálneho podnikania (EuSEF). Ich cieľom je otvoriť dvere novým možnostiam financovať európske start-upy, inovatívne malé a stredné firmy, resp. sociálne podniky.
  • Dobrým bodom je aj politická dohoda s EP na nariadení o fondoch peňažného trhu, ktoré sa bez výsledku rokovalo počas siedmych predsedníctiev. Ide o míľnik v regulácii v oblasti tieňového bankovníctva, ktorá má posilniť finančnú stabilitu v EÚ.

Colníctvo

  • V oblasti colníctva boli schválené Závery Rady k zlepšeniu výmeny colných informácii s tretími krajinami. Ich obsahom je snaha o kvalitatívnu zmenu politického rámca a príslušnej legislatívy, ktoré sú potrebné pre zjednodušovanie legitímneho obchodu.

Detailný prehľad výsledkov na stiahnutie nižšie.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky