Menu

Blog
SK
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
28.12.2016
Vnútorné záležitosti
Tlačové správy

Top výsledky tímu vnútro

Tím JHA Vnútro zaznamenal niekoľko výsledkov v rámci ambície mať dobre manažované, bezpečné a moderné hranice, ktoré sú alfa a omega v kontexte súčasných výziev ako migrácia či bezpečnosť.
  • Európska pohraničná a pobrežná stráž,  pri ktorej sa od slovenského predsedníctva sa očakávala implementácia. Od 7.12. je plne operatívna rezerva 1500 hraničiarov, ktorých v prípade potreby možno nasadiť v teréne.
  • Dosiahnutie politickej dohody na úprave Kódexu schengenských hraníc s cieľom systematickej kontroly pri prekročení vonkajších hraníc. Touto zmenou sa stanovuje povinnosť vykonávať systematické kontroly všetkých osôb vrátane občanov EÚ pri prekročení vonkajšej hranice, a to s použitím všetkých relevantných databáz. Týka sa to všetkých hraníc pri vstupe aj výstupe. Ide o dôležitú reakciu na zvýšené hrozby terorizmu v Európe vrátane problému s návratom radikálov zo zahraničia. Aj Bratislavský summit vyslal jednoznačný signál, že potrebujeme ukázať akcieschopnosť v tejto oblasti.
  • V rámci technickej modernizácie vonkajších hraníc sme sa intenzívne venovali tzv. Entry/Exit Systému. Ten má zlepšiť kvalitu hraničných kontrol, zabezpečiť systematickú a spoľahlivú identifikáciu osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu a posilniť vnútornú bezpečnosť a boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti. Významnou zmenou bude zavedenie nových technológií na hraničné priechody a zrušenie pečiatkovania cestovných dokladov. Podarilo sa dosiahnuť dohodu na viacerých dôležitých oblastiach, ako je technická architektúra systému, biometria, interoperabilita s Vízovým informačným systémom, zachovanie pečiatkovania pasov v prípade výpadku systému.

Reforma spoločného európskeho azylového systému bola prioritnou témou predsedníctva, čo sa odrazilo aj na vysokom počte stretnutí pracovných skupín (posledná sa konala dokonca až 19. decembra). Intenzívne sme sa venovali všetkým siedmym návrhom EK z mája a júla. Významný pokrok sme dosiahli pri návrhu revízie nariadenia Eurodac a návrhu o Agentúre Európskej únie pre azyl.

  • Rada JHA schválila mandát na začatie negociácií s Európskym parlamentom o návrhu revízie nariadenia Eurodac. Ide o databázu odtlačkov prstov, ktorej účelom je pomáhať pri určovaní, ktorý členský štát je zodpovedný za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu.
  • Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) počas slovenského predsedníctva odsúhlasil mandát pre rokovania s Európskym parlamentom o Agentúre EÚ pre azyl.

V rámci vízovej politiky predsedníctvo bodovalo politickou dohodou s Európskym parlamentom na vízovom suspenzačnom mechanizme, ktorý bude predstavovať flexibilnejší a účinnejší nástroj na zavedenie vízovej povinnosti v situácii, ktorá si to bude vyžadovať. Dosiahli sme tiež politickú dohodu na vízovej liberalizácii pre občanov Gruzínska a získali negociačný mandát na rokovania o vízovej liberalizácii pre občanov Ukrajiny.

Za oblasť vnútornej bezpečnosti nepochybne stojí za zmienku politická dohoda na novele smernice o zbraniach, ktorá posilňuje kontrolu získavania a vlastnenia zbraní. Začali sme tiež proces, ktorý má viesť k lepšiemu využívaniu synergie medzi zložkami civilnej ochrany pri zvládaní následkov teroristických útokov.

Na konte máme aj dohodu členských štátov na balíku opatrení, ktorého cieľom je reforma právnych predpisov o nových psychoaktívnych látkach, ktoré sa dostávajú na trh únie nevídaným tempom a ohrozujú verejné zdravie i bezpečnosť. Dohoda bola dosiahnutá v rekordnom čase, prácu na nej začalo aj skončilo slovenské predsedníctvo.

Detailný prehľad výsledkov na stiahnutie nižšie.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky