Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
06.07.2016
Inštitučné záležitosti
Vyhlásenia a prejavy

Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, Martin,

Dámy a páni,

dovoľte mi začať veľmi jednoduchým konštatovaním, že Európska únia je úžasný a jedinečný projekt. Je to projekt, ktorý nám priniesol mier, prosperitu a bezpečnosť na kontinent sužovaný stáročiami nenávisti a krvavých vojen medzi európskymi národmi. Zrodený bol na troskách dvoch brutálnych vojnových konfliktov s desiatkami miliónov zbytočných obetí. Prosím, nezabúdajme na to! Nijaký iný integračný pokus sa nikdy a nikde vo svete lepšie nevydaril. Všetci nám ho závidia, na mnohých miestach sa ho snažia márne napodobniť. Som veľmi rád, že Slovensko môže byť jeho súčasťou.

Európska únia dala Slovensku veľa pozitívneho – 12 rokov členstva spravilo našu krajinu silnejšou ekonomicky, spoločensky aj geopoliticky. Je pre Slovensko veľká česť, že nasledujúcich šesť mesiacov môže – historicky po prvýkrát - prispieť k dianiu a pokroku v Únii viac, ako kedykoľvek predtým.

Diskusia o tom, ako urobiť Úniu lepšiu a efektívnejšiu pre nás všetkých je nevyhnutná. Európska únia je pre občanov a musí byť budovaná občanmi. Potvrdil nám to aj výsledok britského referenda. Úniu sa rozhodol opustiť jeden z jej kľúčových členov. Odchod Britov nie je len vyjadrením ich postoja, ale reflektuje zlyhanie Európskej únie zrozumiteľne dosahovať a komunikovať jej konkrétny prínos pre občanov. Toto nám dáva jasný signál, že Európska únia musí lepšie počúvať kritické hlasy. Musí sa stať pružnejšou, menej byrokratickou a vnímavejšou k rôznorodosti. A musí sa zbaviť puncu elitárstva a nezrozumiteľnosti pre obyčajného človeka, ktorý ju vníma ako vzdialenú a odtrhnutú od jeho bežných problémov.

Slovenské predsedníctvo nebude len historicky prvým pre nás. Bude zároveň historicky prvým, ktoré bude musieť čeliť prvej dezintegrácii EÚ vôbec. Aj preto sa k budúcemu usporiadaniu vzťahov Únie so Spojeným kráľovstvom postavíme aktívne a zodpovedne. Stane sa nevyhnutne dominantnou témou nášho predsedníctva. Chceme, aby rokovania boli maximálne konštruktívne a aby bol zachovaný komfort všetkých, ktorých sa odchod Spojeného kráľovstva z EÚ dotkne. Netreba sa príliš ponáhľať, pretože proces si vyžiada istý čas. Ale nemožno to ani odkladať, lebo inak vznikne priestor pre rôzne dezinterpretácie a nervozitu, ktoré dôveryhodnosti EÚ nepridajú. Navyše ľudia v Spojenom kráľovstve aj v EÚ si zaslúžia vedieť, čo presne im britské rozhodnutie o odchode z EÚ prinesie.

Cesta k štátnickým rozhodnutiam na tak historicky a kultúrne zložitom území Európy nie je priamočiara. Dostali sme sa, žiaľ, do fázy, keď musíme prekonať strach. Strach našich občanov – z migrácie kvôli možnej strate kultúrnej identity, z terorizmu kvôli oslabenému pocitu bezpečia a z ekonomických problémov, že sa bez práce nebudú schopní dôstojne postarať o svoju rodinu. Ale musíme prekonať aj náš strach – politických lídrov, že sa nám nepodarí súčasné krízy zvládnuť. A mám dojem, že toho sa naši občania boja najviac. Aj preto ich dôvera v EÚ rýchlo padá.

Strach je najhorší radca. Má tendenciu naštartovať odstredivé sily v EÚ, a tak prispieť k jej triešteniu a fragmentácii. Má sklon otriasť tak jej inštitucionálnou základňou, ako aj našimi európskymi hodnotami a ideálmi. Strach je premietnutý aj v súčasnom raste popularity extrémistických a nacionalistických tendencií v Európe, ktoré ponúkajú jednoduché a radikálne riešenia.

Hoci máme pocit, že Európu pohltil europesimizmus, nie je to celkom tak. Prieskumy potvrdzujú, že občania veľkej väčšiny členských krajín hodnotia ich členstvo v EÚ pozitívne. To znamená, že v európsky projekt stále veria.

Aj preto, že Európska únia síce nie je dokonalá, ale má zmysel a najmä nemá alternatívu. Potrebuje však nový investičný impulz, nové pracovné príležitosti a najmä novú dôveru! Žiadajú to aj občania. Aj preto sa chceme v rámci nášho predsedníctva sústrediť na lepšie využitie finančných nástrojov. Rozpočet EÚ na rok 2017 musí byť flexibilný a vyvážený. Je nevyhnutné, aby odrážal priority EÚ a reagoval na výzvy, ktorým už čelíme, alebo ktoré náš môžu čakať. V rámci strednodobého preskúmania Viacročného finančného rámca 2014 – 2020 je tiež potrebné vytvoriť vhodné podmienky pre väčšiu pridanú hodnotu investícií. K obnove dôvery v hospodársku silu EÚ môže prispieť aj dobudovanie Únie kapitálových trhov či dokončenie Hospodárskej a menovej únie a Bankovej únie.

Dámy a páni,

Predpokladom pre zmysluplné fungovanie Únie je jednota a súdržnosť. Pri nesmiernej rôznorodosti európskych národov sa mechanické administratívne posudzovanie problémov nikdy neosvedčí. Žiadnu zo súčasných a budúcich kríz sa nepodarí vyriešiť ani nekoordinovanými individuálnymi národnými opatreniami. Žiadny členský štát na to nie je dostatočne silný. Potrebujeme spoločný európsky prístup a vizionársky postup.

Nemôžeme sa preto zamerať len na krízový manažment, ale musíme našim občanom ponúknuť aj dlhodobú víziu fungovania a usporiadania Únie.

To nám potvrdila aj migračná kríza. Hoci sa názory na migračnú politiku v jednotlivých členských štátoch často líšia, existuje celý rad spoločných konštruktívnych riešení, ktoré vedia posunúť agendu vpred. Naše predsedníctvo sa zameria práve na ne -  na dosiahnutie dlhodobých komplexných riešení. Našimi hlavnými prioritami zostáva ochrana vonkajších hraníc EÚ, bezpečnosť a funkčnosť Schengenu a odstraňovanie príčin migrácie. Počas nášho predsedníctva by mala vstúpiť do života Európska pohraničná a pobrežná stráž. Zároveň musíme úzko spolupracovať s tretími krajinami, najmä s krajinami tranzitu a krajinami pôvodu. Navyše migračná kríza nie je sezónnou regionálnou záležitosťou, ale generačným globálnym problémom, ktorý potrebuje globálne riešenie. Aj preto je žiaduce, aby spoločný a skoordinovaný hlas Únie zaznel na summite OSN v septembri veľmi dôrazne a jasne.

Nesmieme sa samozrejme pozerať iba dovnútra Únie, náš zrak musíme uprieť aj von, na miesto Európskej únie vo svete. Globálnu víziu EÚ na ďalšie obdobie by mala zabezpečiť nová Európska globálna stratégia pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Európska únia musí pracovať na tom, aby naše vzťahy so susedmi, ako aj so vzdialenými spojencami slúžili ako opora pre stabilitu a prosperitu Únie.

V rámci Východného partnerstva musíme klásť dôraz na reformy, implementáciu asociačných dohôd a vízovú liberalizáciu. Zároveň musíme pracovať na zvýšení odolnosti našich susedov voči externým hrozbám. Nevyriešená ukrajinská kríza je toho neustálou pripomienkou. Smerom na juh sa zase musíme snažiť prispieť k diplomatickému riešeniu dlhodobých konfliktov a kríz v regióne. Je slovenskou skúsenosťou, že politika rozširovania patrí k najefektívnejším nástrojom transformácie, aké sú k dispozícii. Tradične vedie k zvýšenej bezpečnosti a stabilite nielen Únie, ale aj jej susedov. Našou ambíciou je umocniť kredibilitu tohto procesu, a tým zmobilizovať podporu v členských štátoch a kandidátskych krajinách.   

Okrem toho je dôležité pokračovať v tradícii ochrany stability a prosperity Únie cez posilnenie obchodných vzťahov s globálnymi partnermi. Počas nášho predsedníctva máme záujem v súčinnosti s Európskou komisiou prispieť k úspešným rokovaniam o dohodách o voľnom obchode s USA a Kanadou, prípadne ďalšími krajinami.                                            

Dámy a páni,

Všetci sa zhodneme na tom, že Európska únia potrebuje novú víziu. Víziu, ktorá je postavená na silných stránkach Únie a eliminuje tie slabšie. Víziu, s ktorou sa stotožnia občania Európskej únie. A ktorá zároveň citlivo berie do úvahy históriu a rôznorodosť a tiež reálne možnosti a kapacity každého členského štátu.

Slovensko víta, že bola prijatá a široko podporená jeho iniciatíva na zorganizovanie neformálneho summitu predsedov vlád a hláv štátov 27 členských krajín EÚ 16. septembra 2016 v Bratislave. Summit bude najvhodnejšou príležitosťou na diskusiu o takejto vízii. Z doterajších rozhovorov vyplýva, že summit je spojený s veľkými očakávaniami a bude nepochybne vyvrcholením slovenského predsedníctva. Aj keď prirodzene vieme zadefinovať témy, o ktorých musia lídri hovoriť, nemôžeme nič podceniť a nasledujúce dva mesiace musíme využiť na dôslednú prípravu summitu, aby nebol len samoúčelnou improvizáciou.

Chcem vás ubezpečiť, že summit v Bratislave musí byť organizovaný a pripravovaný v spolupráci s európskymi inštitúciami. Rovnako by slovenské predsedníctvo privítalo, pokiaľ by závery summitu dostatočne vyvažovali krajné názory na fungovanie EÚ. Je treba úprimne si priznať, že sú názory, podľa ktorých by prílišná kritika našich spoločných európskych politík len dávala za pravdu euroskeptikom a otvoreným odporcom EÚ. Bolo by však absolútne kontraproduktívne a našej európskej vízii doslova škodlivé, ak by sme sa 16. septembra 2016 v Bratislave rozišli s konštatovaním, že všetko je v poriadku, len nám občania nerozumejú. Vieme, že pravda je iná. Takýto záver by bol iba palivom pre ďalšie referendové hnutia, fragmentáciu Európy s nedozernými  následkami. Na druhej strane je potrebné kriticky sa postaviť k úvahám o potrebe zásadných reforiem, inštitucionálnych zmien, ba dokonca zmien základných zmlúv EÚ.

Slovensko patrilo vždy medzi najeurooptimistickejšie krajiny, hoci kvôli finančnej a hospodárskej kríze, migračnej kríze a ďalším problémom v našej EÚ aj u nás poklesla dôvera v EÚ. A to zneužívajú extrémisti a insitní antieurópania. Stále však dôvera v EÚ patrí k najvyšším v EÚ a moja vláda ju chce posilniť. Dnešná generácia dvadsiatnikov, tridsiatnikov a štyridsiatnikov berie mier, spoločný trh, voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a najmä osôb, ako úplnú samozrejmosť. To, že sa isté prvky fungovania EÚ verejnosťou nevnímajú pozitívne, ba niektoré úplne negatívne, jedno, či zaslúžene alebo nezaslúžene, predsa nemôže znamenať, že teraz máme rezignovať na všetky inštitúcie, pravidlá, politiky založené na spoločných hodnotách, ktoré tieto obrovské historické výdobytky umožnili.

Prvou našou spoločnou odpoveďou na vlnu euroskepticizmu musí byť priblíženie zmyslu, podstaty a reálnych výdobytkov projektu európskej integrácie. Musíme si rýchlo definovať, čo je euroskeptická mytológia, ktorej symbolom sa stalo zakrivenie banánov a čo sú reálne problémy fungovanie našej únie, čo sú nedostatky alebo aj zlyhania našich unijných politík a inštitúcií.  Z tohto pohľadu je pre nás všetkých z 27 členských krajín EÚ priam laboratóriom priebeh kampane pred britským referendom. Tam môžeme nájsť tak mýty, otvorené klamstvá a polopravdy, ktoré používali odporcovia EÚ, ale aj argumenty o výhodnosti EÚ, a môžeme si ich premietnuť do našich špecifických národných realít.

V britskej kampani si však môžeme ozrejmiť aj reálne obavy, neistoty, ktoré pociťovali britskí občania, ktorí nechceli zostať v EÚ. Mali by sme sa dohodnúť, že do neformálneho summitu lídrov 27 v Bratislave si urobíme také analýzy, aby sme neklamali sami seba a aby sme vedeli, s akými argumentmi a nástrojmi hrajú tí politici, ktorí vsadili na vyvolávanie protieurópskych nálad, na primitívny nacionalizmus, na ilúzie, že inštitúcie a pravidlá EÚ možno jednoducho zrušiť a budeme mať naďalej slobodný trh, štyri slobody, spoluprácu, solidaritu, kooperácie medzi našimi štátmi a najmä, že budeme mať zaručený mier, aký si užívame už 71 rokov.     

Vážené dámy a páni

Ako sa vo svojej eseji prednedávnom vyjadril jeden z vašich kolegov (europoslanec Phillipe Juvin), cementom Európy je jej história. Tá určuje náš pocit príslušnosti k jednej rodine, pocit európskej identity. Práve tento pocit bol hnacím motorom dlhoročných integračných snáh Slovenska. Chceli sme, aby sa naše spoločné hodnoty, akými sú ľudská dôstojnosť, bezpečnosť, prosperita, sloboda, mier, demokracia, stali pre nás realitou. A za to tiež vďačíme Únii.  Ale nemôžeme žiť len minulosťou. Meníme sa my a aj svet okolo nás.

Vezmime si napríklad jednotný trh. Štyri slobody pohybu tovarov, osôb, služieb a kapitálu patria medzi najväčšie úspechy Európskej únie. Aby však jednotný trh dosiahol svoj potenciál, musí odrážať realitu sveta, v ktorom žijeme. Preto – ak chceme držať krok s akcelerujúcou digitalizáciou života - potrebujeme jednotný digitálny trh. Tento trend využívania digitálnych platforiem a služieb e-commerce predstavuje nové príležitosti a nové riziká. Je našou úlohou zabezpečiť slobodný pohyb občanov EÚ v digitálnom priestore a voľné užívanie jeho výhod bez strachu užívateľov o svoje dáta.

Ak chceme ísť s dobou, naším cieľom je zaistiť cenovo dostupnú dodávku udržateľnej čistej energie. Na to potrebujeme Energetickú úniu. Jej jadrom je diverzifikácia zdrojov, dodávateľov a tranzitných ciest.

Nepotrebujeme však len Energetickú úniu. Potrebujeme priniesť do Európskej únie celkovo novú energiu. Európska únia 21. storočia si žiada svieži vietor. Potrebuje otvorenosť, úprimnosť a jednoduchosť. A zodpovednosť v činoch aj myšlienkach.

Preto chce naše predsedníctvo otvoriť hlbokú reflexiu o tom, čo nové chce a musí Európska únia ponúknuť európskej verejnosti. Musíme byť kreatívni. Tak pri identifikácii problémov, ako aj pri navrhovaní riešení. Ale musíme byť aj realistickí a pragmatickí.

Chceme sa preto venovať predovšetkým pozitívnej a prospešnej agende. A tradičným, ale aj novým atraktívnym témam. Je nevyhnutné sa sústrediť na to, čo nás spája, teda na témy, na ktorých sa dohodneme a vieme vyslať pozitívny impulz verejnosti. Počas šiestich mesiacov vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zabránili fragmentácii v Únii. Preto budeme navrhovať riešenia, ktoré sú prijateľné pre členské štáty ako aj pre Európsku úniu ako celok.

Počas nášho predsedníctva bude v srdci našej agendy občan Európskej únie. Chceme priniesť hmatateľné výsledky s konkrétnym dopadom na jeho každodenný život. Len tak si vieme znovu získať dôveru občanov a bojovať proti rastúcemu populizmu, separatizmu a nacionalizmu. Ale musíme zjednodušiť spôsob komunikácie s nimi. Európska únia je unikátom. Jej prínos a výhody plynúce z jej členstva sú nesporné. O to viac ma mrzí, že často nevieme našim občanom vysvetliť, v čom spočíva jej výnimočnosť. Že nevieme vysvetliť, že silnejšia Európa nie je v záujme Bruselu, ale v záujme nás všetkých.

A možno nezaškodí každý jeden raz obyčajná otázka, kde sa občan EÚ v našich aktivitách a úvahách nachádza a hlavne čo konkrétne a pozitívne mu to prinesie! Myslím, že je čas skončiť iniciatívy, nad ktorými nielen obyčajní ľudia krútia hlavou. Buď preto, že nerozumejú ich jazyku, alebo preto, že nevidia ich zmysel a prínos pre seba či ich rodiny. Veď ako tomu majú rozumieť oni, keď, priznajme si, sami sa v európskej agende a hantírke ťažko orientujeme.

Nahraďme preto nezrozumiteľné pojmy a ťažký byrokratický jazyk úprimnosťou a spontánnosťou. A prázdne a často zbytočné nápady konkrétnosťou a prínosom.

My tak začneme konať počas nášho predsedníctva. Prosím, podporte nás a pripojte sa k nám, aby sme našu Úniu spoločne postavili na nových základoch. Ešte lepšiu pre národy Európy.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky