Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
23.08.2016
Iné
Vyhlásenia a prejavy

Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov

(Bratislava, 23. augusta 2016)

Spomíname si dnes na obete totalitných režimov sužujúce Európu v minulom storočí a pripomíname si krutosť, neslobodu a nerešpektovanie ľudských práv tým najhorším spôsobom. Uvedomujúc si jedinečnosť Holokaustu, masové vyvražďovanie národov, etnických skupín, sociálnych a politických skupín,  ktorými sa tieto režimy riadili a ktorými si udržiavali moc nesmie byť nikdy zabudnuté.

Čeliac výzvam v dôsledku finančnej krízy, narastajúceho počtu teroristických a iných extrémistických útokov v Európe a vzrastajúcu viditeľnosť rasistických a xenofóbnych vyjadrení a správania v našej spoločnosti posilnených migráciou, vyjadrujeme naše odhodlanie chrániť demokraciu, právny štát a ľudské práva. Potvrdzujeme, že adekvátne kroky je potrebné prijať na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, sektor spravodlivosti nevynímajúc, pritom rešpektujúc a upevňujúc ľudské práva a slobody.

Pripomíname ministerskú konferenciu k radikalizácii, ktorú zorganizovala Komisia s luxemburským predsedníctvom v októbri 2015 a vyjadrujeme našu pokračujúcu podporu všetkým identifikovaným opatreniamv záveroch Rady z 20. novembra 2015 o posilnení odpovedi trestného práva na radikalizáciu vedúcu k terorizmu a násilnému extrémizmu.

Veríme, že je veľmi dôležité pracovať s mládežou, ktorá je veľmi náchylná inklinovať k radikálnym ideológiám, z dôvodu neistoty budúcnosti, ekonomickej a politickej atmosféry v Európe. Pripomíname závery Rady o úlohe mládeže pri integrovanom a medziodvetvovom prístupe pri prevencii a boji s násilnou radikalizáciou mladých ľudí z mája 2016.

Vzdelávanie a školenie je rovnako dôležité z dôvodu zvyšovania povedomia medzi prokurátormi a sudcami, ktorí sa zaoberajú násilným extrémizmom a radikalizáciou. Hlas obetí by mal byť v tomto kontexte taktiež zobratý do úvahy. Tiež pripomíname dôležitosť deradikalizácie a reintegrácie väzňov a iných radikalizovaných jednotlivcov a vítame v tomto smere prácu RAN centra excelentnosti.

Oceňujeme oznámenie Komisie podporujúce prevenciu radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu, ktoré bolo uverejnené v júni 2016 a vítame prácu Komisie a jej snahu bojovať proti rozširujúcim sa nezákonným nenávistným prejavom na internete v Európe a dosiahnuté úspechy vo forme Kódexu správania, ktorý podpísala s sociálnymi sieťami a médiami.

Mali by sme ostať v strehu aj v súvislosti s prijímaním extrémistických tendencií a postojov v politike, ktoré môžu ohrozovať našu demokraciu a právny štát. Naša minulosť by sa nemala stať našou budúcnosťou, preto sa musíme poučiť z fatálnych omylov, ktoré Európa spáchala v minulosti, keď dovolila vytvorenie minulých totalitných režimov.

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky