Menu

Blog
SK EN
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
09.11.2016
Rozširovanie
Vyhlásenia a prejavy

Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.

Teší nás pokračujúci pokrok Čiernej Hory v prístupových rokovaniach s Európskou úniou. Krajina si spomedzi štátov západného Balkánu zachováva vedúcu úlohu v príprave na členstvo v Európskej únii a je oceňovaná za zosúlaďovanie svojich zahraničnopolitických rozhodnutí s pozíciami EÚ. 

Pozitívne vnímame konštatovania o konštruktívnom prístupe Srbska v rámci regionálnej spolupráce, vrátane normalizácie vzťahov s Prištinou, ako aj  ďalšie  napredovanie v plnení politických kritérií, vrátane otvorenia kapitol 23 a 24 počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. 

S uspokojením vidíme kladné hodnotenie implementácie piatich kľúčových priorít v Albánsku, s osobitným dôrazom na reformu súdnictva, ktorá sa odrazila v podmienečnom odporúčaní Európskej komisie otvoriť prístupové rokovania. 

Vítame taktiež prevažne priaznivé hodnotenie vývoja v Bosne a Hercegovine v ostatných mesiacoch, kedy splnenie stanovených predpokladov umožnilo prijatie záverov, ktorými Rada požiadala Európsku komisiu o stanovisko k prihláške do EÚ. 

Sklamaním je hlboká a dlhotrvajúca politická kríza v Macedónsku, ako aj jeho zreteľné integračné zaostávanie. Znepokojujúce je negatívne hodnotenie v oblasti právneho štátu a stavu demokracie. Veríme, že podmienečné odporúčanie otvoriť prístupové rokovania s EÚ bude pre Macedónsko motiváciou na odstránenie uvedených nedostatkov. 

Vo vzťahu k Turecku sa v hodnotení negatívne prejavili dôsledky pokusu o štátny prevrat z júla 2016. Slovenská republika naďalej podporuje približovanie sa Turecka k EÚ, avšak, ako od každej kandidátskej krajiny, vyžaduje plnenia všetkých kritérií vstupu, vrátane princípov právneho štátu, rešpektovania ľudských práv, základných slobôd a princípov demokracie, vrátane slobody prejavu. Oceňujeme pozitívne hodnotenie Turecka pri riešení migrácie realizáciou spoločného akčného plánu EÚ a Turecka pre utečencov a riadenie migrácie. 

Preukázaný pokrok Prištiny, ako ho konštatuje správa Európskej komisie, dokumentuje odhodlanie napĺňať európsku perspektívu Kosova. Osobitne vítané je splnenie záväzkov týkajúcich sa vytvorenia Úradu špeciálneho prokurátora ako aj Špeciálneho súdu so sídlom v holandskom Haagu. Hodnotenie EK však poukazuje na potrebu implementácie dohôd z dialógu Belehrad-Priština, kde obe strany majú pretrvávajúce rezervy. 

MZVaEZ SR zdôrazňuje, že Slovenská republika zostáva aktívnym podporovateľom procesu rozširovania ako jedného z najúspešnejších nástrojov zahraničnej politiky Európskej únie. Ďalší tzv. rozširovací balíček Európska komisia vydá až na jar roku 2018, čo jej umožní harmonizáciu s kalendárnym rokom pri tvorbe štatistík, ako aj s cyklom Ekonomických reformných programov. Je však dôležité, aby tento časový posun negatívne neovplyvnil prijímanie rozhodnutí vo vzťahu k jednotlivým krajinám pri napĺňaní ich eurointegračných snáh.

 

Nedávne aktuality

03.01.2017
Top výsledky tímov všeobecné záležitosti, kohézia a medziinštitucionálne vzťahy
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímu obchod
Osobitným úspechom je úspešné ukončenie a podpis Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) na summite EÚ - Kanada 30. októbra 2016. Ide o doposiaľ najkomplexnejšiu a najmodernejšiu dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a treťou krajinou, ktorá má kľúčový význam pre budúcu dôveryhodnosť EÚ pri rokovaniach s tretími krajinami, ako aj v kontexte budúcnosti spoločnej obchodnej politiky EÚ. Dohoda CETA má byť zároveň určitým vzorovým modelom pre ďalšie rokovania s tretími krajinami.
Viac
02.01.2017
Top výsledky tímov PSC, rozširovania či rozvojovej spolupráce
Hlavným cieľom predsedníctva v agende rozširovania bolo posilniť celkovú dynamiku a kredibilitu tejto politiky, ako aj poukázať na nevyhnutnosť jej efektívneho komunikovania smerom von i dovnútra EÚ. Za daným účelom sme zorganizovali – v spolupráci s neziskovou medzivládnou organizáciou EPC a partnermi Tria (NL a MT) – seminár, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o výhodách a povinnostiach vyplývajúcich z členstva EÚ a to nielen u kandidátskych krajín, ale aj jednotlivých ČŠ, inštitúcií EÚ, MVO, ako aj médií.
Viac
29.12.2016
Top úspechy tímov v oblasti hospodárstva, sociálnych záležitostí, práva spoločností, vedy, výskumu a kultúry
Viac
25.11.2016
Násilie páchané na ženách je jednoducho neprijateľné!
Násilie páchané na ženách a dievčatách je z celosvetového hľadiska vážnym porušením ľudských práv a jedným z najmenej stíhaných trestných činov na svete.
Viac
09.11.2016
Vyhlásenie MZVaEZ SR k zverejneniu rozširovacieho balíčka Európskou komisiou
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky víta zverejnenie rozširovacieho balíčka Európskej komisie za rok 2016 obsahujúceho hodnotiace správy vo vzťahu k jednotlivým kandidátskym štátom a potenciálnym kandidátom. Oceňujeme, že tohtoročný balíček je zameraný na hodnotenie implementácie minuloročnej stratégie, pričom posudzuje trendy v regióne v základných oblastiach, ako sú právny štát, základné práva, migrácia, fungovanie verejnej správy, hospodárstvo a regionálna spolupráca. V minulom roku zavedená metodológia správ bola rozšírená na ďalšie oblasti, čo umožnilo ešte lepšie zhodnotenie celkového pokroku dosiahnutého za ostatný rok, ako aj vzájomné porovnanie jednotlivých ašpirantov.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
16.12.2016
Avízo: Posledné zasadnutie Rady počas slovenského predsedníctva bude zamerané na revíziu systému obchodovania s emisiami
Viac
14.12.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli na zasadnutí Európskej rady
Dňa 15. decembra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico v Bruseli zúčastní na pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Stretne sa s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
12.12.2016
Avízo: Štátny tajomník Korčok na poslednom rokovaní Európskeho parlamentu počas slovenského predsedníctva
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok bude 13. a 14. decembra posledný krát reprezentovať Radu Európskej únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
Viac
12.12.2016
Avízo: Rozširovanie a príprava summitu na programe ministrov pre európske záležitosti
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí bude v utorok 13. decembra predsedať Rade pre všeobecné záležitosti (GAC) v Bruseli.
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky